Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs kongress og representantskapsmøte

FFOs kongress og representantskapsmøte

Tidspunkt
18.11.2023 til 19.11.2023
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

FFOs kongress og representantskapsmøte 2023 er lagt til Clarion Oslo Airport, Gardermoen.

18.-19. november 2023.

Program kommer senere.

Påmeldingsfrist: Fredag 20. oktober 2023

Invitasjon

Praktisk informasjon

Sakspapir:

K23-001/RE23-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet

K23-001/RE23-001 Godkjenning av beslutningsdyktighet

                             vedlegg, stemmefordeling 2023

K23-002/RE23-002 Godkjenning av innkallingen

K23-003/RE23-003 Godkjenning av sakslisten

K23-004/RE23-004 Valg av møtefunksjonærer (kommer senere)

 

K23-005 FFOs vedtekter

K23-005 FFOs vedtekter, vedlegg 1, matrise

K23-005 FFOs vedtekter vedlegg 2, forslag til nye vedtekter

K23-006 FFOs fylkesstruktur

K23-007 FFOs program for 2024-2025

K23-007 FFOs program for 2024-2025, vedlegg

K23-008 Ny strategisk plan for FFO for årene 2024-2029

K23-008 Ny strategisk plan for FFO for årene 2024-2029,

             vedlegg 1, FFOs strategi 2024-2029

K23-008 Ny strategisk plan for FFO for årene 2024-2029,

             vedlegg 2, grunnlagsdokument til ny strategi for FFO

K23-009 Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO

K23-009 Saker fra medlemsorganisasjonene, hovedstyret og fylkes-FFO,  

              vedlegg, brev fra FFO Trøndelag

K23-010 Medlemskontingent for årene 2024-2025

K23-011 Valg (kommer senere)

             a) Valg av hovedstyre (Leder, 1. og 2. nestleder, 9 styremedlemmer)

             b) Valg av revisor

             c) Valg av valgkomité (Leder, 4 medlemmer)

 

Representantskap:

RE23-005 Hovedstyrets årsberetning 2022

RE23-006 Hovedstyrets årsregnskap 2022

RE23-007 Medlemskap i FFO

RE23-007 Medlemskap i FFO, vedlegg 1, medlemskapsvurdering               

               Melanomforeningen

RE23-007 Medlemskap i FFO, vedlegg 2, medlemskapsvurdering Sarkomer

RE23-007 Medlemskap i FFO, vedlegg 3, melding om utmelding av FFO

               grunnet innfusjonering i NRF

RE23-008 FFOs rammebudsjett for 2024 og 2025 (kommer senere)

Personalia
Posisjon i organisasjon nasjonalt (fylles kun ut av representanter fra organisasjonene nasjonalt)
Posisjon i fylkes-FFO
Posisjon i FFO nasjonalt
Har du noen tilretteleggingsbehov
Trenger overnatting: