Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

foto av Stortinget

Revidert nasjonalbudsjett: En marsjordre til kommunene

- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett har en tydelig ambisjon om å motvirke ettervirkningene av pandemien. Norske kommuner får med dette en klar marsjorde. Aldri har det vært viktigere at kommunene følger opp med aktive tiltak, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO. FFO er fornøyd med at frivillig sektor sin innsats er sett, og at de styrkes i sitt arbeid også fremover. 

 

Stilling ledig i FFO Vestland

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland søker engasjert konsulent i 100% stilling, med hjerte for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørendes rettigheter!

Barn i rullestol med ledsager

Pandemien har rammet familier med funksjonsnedsatte barn hardt

For familier som har barn med funksjonsnedsettelser, har pandemien og den påfølgende nedstengingen av ulike tjenester hatt dramatiske konsekvenser, viser ny forskning fra OsloMet. 
-Dette stemmer overens med tilbakemeldinger vi også har fått, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. Kommunene fikk i høst en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til avlastning for familier med funksjonsnedsatte barn. Vi forventer at kommunene følger opp og kompenserer på en god måte for bortfall av tjenester for disse familiene, sier Larsen.

gruppe med ulike mennesker

Invitasjon til intervju om psykisk helse

Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
Er du pårørende til barn eller eldre med en funksjonsnedsettelse?
Har du lyst å bidra til økt kunnskap om psykisk helse?
Svarer du ja på spørsmålene over vil vi gjerne ha kontakt med deg!


Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.