Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / FFOs budsjettkonferanse

FFOs budsjettkonferanse

Tidspunkt
11.10.2019 til 11.10.2019
Sted
FFOs lokaler, Mariboes gate 13, Oslo

Regjeringen legger 7. oktober fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2020. I den forbindelse inviterer FFO tradisjonen tro til budsjettkonferanse fredag 11. oktober.

Konferansen er et tilbud spesielt rettet mot de i FFOs medlemsorganisasjoner som arbeider med Statsbudsjettet og som aktivt planlegger å påvirke Stortinget i forbindelse med høstens budsjettarbeid.

Hensikten med konferansen er:

  • i fellesskap å danne seg et bilde av budsjettframlegget og konsekvensene av de ulike forslagene som berører mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom
  • å utarbeide argumenter og forslag til bruk i det videre budsjettarbeidet
  • å diskutere strategi og veier videre for påvirkning av Stortinget

Tid: Fredag 11. oktober kl. 10 - 14.

Sted: FFOs lokaler, Mariboes gate 13, møterom i 1. etg.

Kostnad: Ingen deltakeravgift. FFO spanderer lunsj, men dekker utover det ingen kostnader ved deltakelse.

Program finner du her.

Påmeldingsfrist: Fredag 4. oktober.

Eventuelle spørsmål om konferansen kan rettes til Berit Therese Larsen tlf. 938 66 582 eller Solveig Bærland, tlf. 966 22 714