Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Line Skåtøy, konsulent

E-post: line.skatoy@ffo.no

Mobil: 47641477

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Styret FFO Vestland 2022-2023

 
Bildet viser styremedlemmer; Else-Berit Helle, Laila Grosvold Nygård, Gunn Sande, Michael Sønnsyn, Harald Kvame Hansen, Arne Hovland og Asbjørn Aamot. Under fotografering var styremedlemmer Marita Aarvik og Anfinn Feng Hammer ikke tilstede.

Styret i FFO Vestland 2022-2023

Fylkesleder, Else-Berit Helle, Mental Helse Hordaland

Nestleder, Harald M. Kvame Hansen, Lupe Sogn og Fjordane 

Økonomiansvarlig, Laila Grosvold Nygård, Epilepsiforbundet Bergen og omegn

Øvrige styremedlemmer:

Anfinn Hammer Feng, Foreningen for muskelsyke Vestland

Michael Sønnesyn, Norges Blindeforbund Hordaland

Arne Hovland, Hørselshemmedes Landsforbund Vestland

Marita Gunn Aarvik, LHL Vestland

Varamedlemmer:

Asbjørn Aamot, Norges Revmatikerforbund Sogn og Fjordane

Gunn Karin Sande, Autismeforeningen Sogn og Fjordane

Arbeidsutvalget

  • Fylkeleder, Else-Berit Helle
  • Nestleder, Harald M. Kvame Hansen
  • Økonomiansvarlig, Laila Grosvold Nygård

Utvalg i tråd med Strategi - og Handlingsplan 2022-2024

 1)  Brukermedvirningsutvalget, 2) Informasjons- og arrangementsutvalget og 3) Interessepolitisk utvalg.

  • Leder av brukermedvirkningsutvalget, Else-Berit Helle, medlem Marita Aarvik
  • Leder av informasjon- og arrrangementsutvalget, Laila Grosvold Nygård
  • Leder av interessepolitisk utvalg, Arne Hovland, medlemmer: Michael Sønnesyn og Anfinn Feng Hammer

Hvert utvalg i styret setter opp sin egen dagsorden - og aktiviteter i løpet av styreåret. Utvalgene rapporterer kvartalsvis til styret i FFO Vestland. Utvalgene har egen budsjettpost - og arbeider med overordnende og strategiske beslutninger fattet av styret. 

Styret arbeider i henhold til styreinstruks med følgende planer:

Vi trenger flere medlemmer til utvalgene i styret, ønsker du å bidra med å arbeide "adhoc" ta kontakt med fylkessekretær Vibecke Magnus på e-post: vibecke.magnus@ffo.no