Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Brukerutvalg og brukerråd

En brukerrepresentant er en som selv er bruker av helsetjenester og eventuelle andre tjenester. Med brukermedvirkning får disse selv muligheten til å få sine og andre brukeres problemstillinger og meninger hørt og tatt i betraktning. 

Brukermedvirkning er et demokratisk virkemiddel som kan bidra til at pasienter og andres behov blir bedre ivaretatt av helseforetakene og velferdsstaten.

Brukerrepresentanter er med andre ord viktige i FFOs arbeid for å bedre funksjonshemmedes kår. På denne siden vil du finne nyttig informasjon om og for FFOs brukerrepresentanter i Vestland.

Hvor finner man brukerrepresentantene?

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland 2019-2023, politisk utvalg i fylkeskommunen.

Kommuner

Oversikt over Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fellesråd 2019-2023.  

Tips og råd 

Informasjon om veileder fra Bufdir om fylkes- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser finner du her. 

I rådsarbeidet er det viktig at rådsmedlemmene bruker og  har kjennskap til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lenke til konvensjonen finner du her.

Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag har utviklet veileder"CRPD for alle", med praktiske råd og henvisninger for rådsarbeid i kommunene, lenke til veileder finner du  her.

Uloba har utviklet  i samarbeid med Stiftelsen Stopp Diskrimineringen podkastserien, "Selvsagt" - hvor de går gjennom FN konvensjonen for funksjonshemmede.

LENKE TIL PODCAST SERIEN CRPD-SKOLEN

FFO nasjonalt har utarbeidet politiske notat, med anbefalinger på nasjonalt-regionalt og kommunalt nivå - her er det flere anbefalinger om viktige interessepoltiske områder for rådsarbeid i kommunen. Lenke til politiske notat finner dere her.

FFO har også utviklet temasider som gir råd og tips til Kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne når det gjeld lokal politikk. 

Her finner du arbeidsområdene til FFO sortert tematisk. Les mer her. Bruk gjerne søkefunksjonen dersom du ikke finner det du ser etter!

 

Sykehus

Ungdomsråd

Ung funksjonshemmede har i et samarbeidsprosjekt med Akerhus universitetssykehus (2015-2017), utarbeidet veileder "Ungdomsråd i helseforetak, hvordan og hvorfor" prinsipper for reell brukermedvirkning. 

Opplæring

Helseforetakene har utviklet to e-læringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå.

FFO har i brukermedvirkningsprosjektet utarbeidet flere veiledere for medvirkning på systemnivå, sjeldenfeltet og om rollen som brukerrepresentant i forskning. Heftene kan brukes i det praktiske arbeidet som brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten, lenke til FFOs ulike tema med anbefalinger finner du her.

Pasientreiser

Distriktspsykriatiske sentre (DPS):

Brukerutvalg ved Rehabliterings institusjoner:

Lærings og mestringsperspektivet

Læringstilbudet ved Lærings- og og mestringssenteret Bergen blir som regel utviklet av en ansvarlig avdeling ved Haukeland universitetsykehus eller Haraldsplass diakonale syukehus, i samarbeid med brukerorganisasjoner. Brukerrepresentantene får opplæring i regi av Læring- og mestringssenteret, for å bli trygge i rollen som medvirker på invidivid nivå. Mer informasjon om mesteringskursene finner du her. 

NAV:

 

Brukermedvirkning i prosjekt - nettverk og klynger:

Vil du bli brukerrepresentant?

Dersom du er engasjert i rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke så kan du bidra til forandring i samfunnet ved å selv bli en brukerrepresentant. Som brukerrepresentant i FFO representerer du som medvirker funksjonshemmede, psykisk helse, kronisk syke og pårørende samlet, ikke kun egen medlemsorganisasjon. 

Det er ikke nødvendig at brukerrepresentanten er tillitsvalgt i egen organisasjon, men det er et krav at vedkommende har sin egen organisasjons tillit og er aktivt foreslått av denne. Brukerrepresentanten skal representere og tale på vegne av FFO Vestlands medlemsorganisasjoner. Vi forventer at brukerrepresentantene har tid og kapasitet til å stille på opplæring, og konferanse i regi av FFO. I tillegg til at de holder seg oppdatert til enhver tid ved å lese FFOs interessepolitiske notater, nyhetsoppdateringer og FFOs program vedtatt på kongressen. 

Prosedyre for innstilling av brukerrepresentanter: 

FFO mottar brev om oppnevning fra det ansvarsstedet der FFO skal være representert (helseforetak, NAV, mm.). Fylkeslaget  sender ut brev/mail om oppnevning til medlemsorganisasjonene.

  • De ulike organisasjonene foreslår kandidater (bruk eget skjema til å fylle ut informasjon om brukerrepresentanten, slik at vi kan bli kjent med vedkommendes bakgrunn og egenskaper).
  • Fylkeslaget innstiller kandidater.
  • oppnevner styrene (helseforetak, NAV, mm.) representantene.
  • Brukerutvalget settes i funksjon.
  • Funksjonstid i brukerutvalg i NAV og Helseforetak er 2 år.
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 4 år oppnevnes av kommunestyre - og fylkestinget. Alle brukerutvalg og råd er lovpålagt.

Vi tilbyr:

  • Opplæring (obligatorisk) - brukeropplæringskurs, erfaringsforum, temakvelder.
  • Rådgivning i forhold til viktige interessepolitiske saker.
  • Formidling av kontakt mellom medlemmer/organisasjoner og brukerrepresentantene.
  • Formidling av FFOs poltiske notater innefor helse-levekår-skole og utdanning-universell utforming og tilgjengelighet og arbeid.

 

Foto: Canva