Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

Tone Sandvik, fylkessekretær 

tone.sandvik@ffo.no 

Mobil: 47247239

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Brukerutvalg

En brukerrepresentant er en som selv er bruker av helsetjenester og eventuelle andre tjenester. Med brukermedvirkning får disse selv muligheten til å få sine og andre brukeres problemstillinger og meninger hørt og tatt i betraktning. 

Brukermedvirkning er et demokratisk virkemiddel som kan bidra til at pasienter og andres behov blir bedre ivaretatt av helseforetakene og velferdsstaten.

Brukerrepresentanter er med andre ord viktige i FFOs arbeid for å bedre funksjonshemmedes kår. På denne siden vil du finne nyttig informasjon om og for FFOs brukerrepresentanter i Vestland.

Hvor finner man brukerrepresentantene?

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland 2019-2023, politisk utvalg i fylkeskommunen.

Kommuner

Oversikt over Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fellesråd 2019-2023.  

Informasjon om veileder fra Bufdir om fylkes- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser finner du her. 

I rådsarbeidet er det viktig at rådsmedlemmene bruker og  har kjennskap til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funskjonsevne. Lenke til konvensjonen finner du her.

Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag har utviklet veileder"CRPD for alle", med praktiske råd og henvisninger for rådsarbeid i kommunene, lenke til veileder finner du  her.

Sykehus

Helseforetakene har utviklet e-læringskurs for brukerrepresentanter på systemnivå lenke til opplæringsportalen i foretakene finner du her 

Pasientreiser

Distriktspsykriatiske sentre (DPS):

Brukerutvalg ved Rehabliterings institusjoner:

NAV:

Brukermedvirkning i prosjekt - nettverk og klynger:

Vil du bli brukerrepresentant?

Dersom du er engasjert i rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke så kan du bidra til forandring i samfunnet ved å selv bli en brukerrepresentant. Som brukerrepresentant i FFO representerer du som medvirker funksjonshemmede, psykisk helse, kronisk syke og pårørende samlet, ikke kun egen medlemsorganisasjon. 

Det er ikke nødvendig at brukerrepresentanten er tillitsvalgt i egen organisasjon, men det er et krav at vedkommende har sin egen organisasjons tillit og er aktivt foreslått av denne. Brukerrepresentanten skal representere og tale på vegne av FFO Vestlands medlemsorganisasjoner. Vi forventer at brukerrepresentantene har tid og kapasitet til å stille på opplæring, og konferanse i regi av FFO. I tillegg til at de holder seg oppdatert til enhver tid ved å lese FFOs interessepolitiske notater, nyhetsoppdateringer og FFOs program vedtatt på kongressen. 

Prosedyre for innstilling av brukerrepresentanter: 

FFO mottar brev om oppnevning fra det ansvarsstedet der FFO skal være representert (helseforetak, NAV, mm.). Fylkeslaget  sender ut brev/mail om oppnevning til medlemsorganisasjonene.

 • De ulike organisasjonene foreslår kandidater (bruk eget skjema til å fylle ut informasjon om brukerrepresentanten, slik at vi kan bli kjent med vedkommendes bakgrunn og egenskaper).
 • Fylkeslaget innstiller kandidater.
 • oppnevner styrene (helseforetak, NAV, mm.) representantene.
 • Brukerutvalget settes i funksjon.
 • Funksjonstid i brukerutvalg i NAV og Helseforetak er 2 år.
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 4 år oppnevnes av kommunestyre - og fylkestinget. Alle brukerutvalg og råd er lovpålagt.

Vi tilbyr:

 • Opplæring (obligatorisk) - brukeropplæringskurs, erfaringsforum, temakvelder.
 • Rådgivning i forhold til viktige interessepolitiske saker.
 • Formidling av kontakt mellom medlemmer/organisasjoner og brukerrepresentantene.
 • Studiehefter/kursmateriell. Studieforbundet Funkis har utarbeidet basisopplæringskurs for brukermedvirkning, lenke finner du her.
 • Formidling av FFOs poltiske notater innefor helse-levekår-skole og utdanning-universell utforming og tilgjengelighet og arbeid.

 

Foto: Canva