Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

Mobil: 94487908

Tone Sandvik, fylkessekretær 

tone.sandvik@ffo.no 

Mobil: 47247239

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Digital opplæring brukermedvirkning i forskning

Tidspunkt
01.11.2020 til
Sted
Digitalt

Foto: Pixabay

Bakgrunn for utvikling av digital opplæring i forskning

Formålet med brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen.

Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene (RHF). I søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Ved utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk. Les mer i heftet; Veileder for brukermedvirkning i forskning 2018.

Digital opplæring brukermedvirkning i forskning

E-læringskurset brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Kurset er rettet både til forskere og brukere. Kurset ble utviklet i samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning og det regionale brukerutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Vi anbefaler at alle brukerrepresentanter som er med i brukerutvalgene i Helse Vest til først å gjennomføre grunnopplæring i spesialisthelsetjenesten på systemnivå og deretter e-læringskurset om brukermedvirkning i forskning.

Lenke til digital grunnopplæring i spesialisthelsetjenesten på systemnivå finner du her.

Lenke til digital opplæring brukermedvirkning i forskning finner du her.

Lykke til!