Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Katrine Karlsen, vikar konsulent

E-post: Katrine.Karlsen@ffo.no

Mobil: 98450404 (tirsdag og torsdag, annenhver fredag)

 

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi utvider skolebesøk tilbudet!

FFO Vestland har lang tradisjon med skolebesøk på Funksjonshemmedes Informasjonssenter i Bergen. Vi er godt i gang med skolebesøk for elever ved videregående skole og har allerede hatt 3 skolebesøk i januar og har allerede mottatt  flere bestillinger, utover våren.

Skolebesøkene på senteret er svært populære, og vi har dermed  ønsket å utvide tilbudet fra det å leve med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse, pårørende perspektivet til elver ved programfagene helse- og oppvekst.Til å utvide undervisnings tilbudet i samarbeid med FN-Sambandet region Sør-Vest i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), knyttet til FNs bærekrafts mål. Prosjektet «Likeverd, likestilling og menneskerettigheter for personer med funksjonsnedsettelser. FN-konvensjonens betydning og praktiske forståelse. Fra bruker til borger», er finansiert av Vestland fylkeskommune, med tilskudd fra hovedutvalget, for kultur, idrett og mangfold.

I undervisningen ønsker vi å fremme funksjonshemmedes og kronisk sykdom og pårørende perspektiv, med søkelys på menneskerettigheter som er lite kjent. Funksjonshemmede og kronisk syke er Norges største minoritet. Hver sjette innbygger har en funksjonsnedsettelse. Hensikten er å nedbygge samfunnsskapte barrierer, for likestilling, likeverd og inkludering i samfunnet. Elevene er fremtidens helsepersonell, ansatte i kommunale -og statlige tjenester, arbeidstakere i næringsliv. Da er kunnskapen om CRPD viktig.

 

Elver i videregående skoler uavhengig av studiespesialisering, vil få innsikt i funksjonshemmedes og kronisk syke og pårørendes rettigheter. Historier basert på funksjonshemmedes erfaringskunnskap. Hvordan er det å leve med en funksjonshemming eller kronisk sykdom. Dette er mennesker som ønsker å ta del i samfunnet på lik linje, i ett samfunn som ikke er like tilpasset for alle og enhver. Gjennomgangen av FN-konvensjonen for personer med funksjonshemmedes rettigheter, vil bidra til å øke kunnskapen og funksjonshemmedes, og kronisk sykes barrierer i dagens samfunn. Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonen gjelder for alle mennesker, vet vi personer med funksjonsnedsettelser, ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse- og arbeid. Er å gi kunnskap om hvor viktig FN-konvensjonen for rettigheter for funksjonshemmede er på system og individnivå. FFO Vestland og FN-Sambandet region Sør-Vest vil arbeide for å løfte bevisstheten hos elever i videregående opplæring i Vestland, og kan gi elevene bakgrunnskunnskap og forståelse om manglende rettighetene til landets største minoritet. I undervisningen vil også ha med erfaringskunnskap om hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelse, kronisk sykdom fra et brukerperspektiv. Som vi håper, vil gi elever innsyn i hvordan man kan være imøtekommende, hjelpsom og forståelsesfull, for å skape gode relasjoner.

Les mer om våre samarbeidspartnere FN-sambandet region Sør-Vest her.

FN-Sambandet tilbyr også skolebesøk for videregående skoler, om menneskerettigheter og har ulike tema og tilbud som skolene kan benytte.

Fortsett med å bestill de tradisjonelle skolebesøkene og følg med på det nye tilbudet som vil komme utover våren i samarbeid med FN-Sambandet. Husk å bestille ordinære skolebesøk via skjema, her.