Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

 

Line Skåtøy, konsulent

E-post: line.skatoy@ffo.no

Mobil: 47641477

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vil du være med på laget? FFO Vestland søker tillitsvalgte for 2021!

FFO Vestland søker tillitsvalgte for styreperioden 2021-2022. 

FFO Vestland avholder årsmøte 17. og 18 april 2021. Om det blir fullt digital løsning eller fysisk årsmøte er avhengig av gjeldene forholdsregler i forbindelse med covid-19 og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

FFO Vestland vil i perioden (2021-2022) rette fokus mot følgende innsatsområder:

  • Interessepolitikk og politisk påvirkning på fylkes- og kommunenivå. Valgkamp 2021– paneldebatter i Bergen og Førde.
  • Brukermedvirkning på system – og tjenestenivå, adhoc grupper, plan- og arbeidsgrupper innenfor NAV, helse- og omsorgstjenester. Opplæring og oppfølgning av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i kommunene i samarbeid med fylkeskommune- og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland.
  • Arbeid med å videreutvikle kommune FFOer og bidra med støtte interessepolitisk og organisatorisk.Arbeide med å videreutvikle FFO Vestland til en slagkraftig og enhetlig organisasjon, innen brukermedvirkning og interessepolitikk. 
  • Etablere møteplasser, nettverk og samarbeid med politikere på relevant forvaltningsnivå, basert på viktige intressepolitisk områder fra FFOs arbeidsprogram.

Ivareta vedtatt Strategiplan for perioden (2020-2024) og Handlingsprogram (2020-2022) vedtatt på årsmøte 28. februar 2020.
Lenke til planene og dagens styresammensetning og utvalgsstruktur finner du her. 

Bli med å videreutvikle FFO Vestland 2021-2022!

Frist for tilbakemelding til valgkomiteen er satt til 31. januar 2021, aktuelle kandidater som melder sin interesse vil bli kontaktet fortløpende. Skriv gjerne kort om deg selv, og legg ved en liten cv legg gjerne med et bilde. Kandidatene vil da bli presentert skriftlig med kort resyme og bilde. Skriv gjerne hvorfor du ønsker å bli tillitsvalgt i FFO Vestland og hva du selv mener du kan bidra med. 

Ta kontakt med valgkomiteens formann Dag Einar Liland e-post dageinar@tenneroghelse.no mobil 950 38 029.

Brev fra valgkomiteen med oversikt over hvem som er på valg, finner dere her.

Lykke til!