Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Ungdomsrådet ved St. Olavs Hospital

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Styret ved St. Olavs hospital vedtok 27. januar 2017 å opprette ungdomsråd i samsvar med Retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Her kan du melde inn representanter til Ungdomsrådet ved St. Olavs hospital. 

Ungdomsrådet skal:

  • Fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom
  • Fremme tilbudet til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket
  • Arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom
  • Ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket.

Sammensetning

Ungdomsrådet skal bestå av 7–12 medlemmer i alderen 12-25 år fordelt på forskjellige kommuner, pasienter/diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn. Medlemmene skal i størst mulig grad gjenspeile sammensetningen av brukere, og de må være villige til å dele erfaringer. 
Medlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det må legges til rette for å supplere rådet ved evt frafall underveis i rådsperioden. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 1 år.

Da det har vært frafall av medlemmer i ungdomsrådet det siste året av forskjellige årsaker, ønsker vi flere medlemmer velkommen.

FFO Trøndelag ber om forslag til nye representanter til ungdomsrådet ved St.Olavs hospital innen 15.08.2021.