Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på brukerrepresentanter til ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital fra 2022 ut 2023

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TRØNDELAG BER OM FORSLAG PÅ BRUKERREPRESENTANTER TIL UNGDOMSRÅDET I HELSE NORD-TRØNDELAG OG ST.OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM FRA 2022 UT 2023.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag sender med dette en henvendelse til ungdomsorganisasjonene under paraplyen unge funksjonshemmede i håp om å få forslag på kandidater til ungdomsrådene i Helse Nord-Trøndelag (sykehusene Levanger og Namsos) og St.Olavs hospital (Trondheim). Vi sender også ut våre organisasjoner som har ungdomsmedlemmer som kan være aktuelle. 

Brukermedvirkning har en sentral og viktig rolle i helseforetaket. Gjennom ungdomsrådets arbeid med erfaringer og forslag skal sykehusene bli en bedre plass å være syk, en bedre plass å være for ungdom og en bedre plass å følge med på sykdommen til søsken, foreldre, øvrig familie og venner.

I helseforetakenes ungdomsråd skal arbeid omfatte hele sykehusfeltet – somatikk, psykisk helsevern og rus.

Medlemmene i ungdomsrådet skal

  • Prioritere møter og andre oppgaver de tar på seg som medlem i ungdomsrådet
  •  Bidra til et godt samarbeidsklima i rådet og med helseforetaket
  •  Representere unge brukere av sykehustilbudet, og være deres stemme
  • ·Holde kontakt med egen organisasjon og nettverk, og informere om rådets aktivitet
  •   Bidras til at saker som opptar brukere blir satt på dagsorden
  • Følge helseforetakets etiske retningslinjer

Sammensetning:

Det skal oppnevner annethvert år nytt ungdomsråd i Helseforetakene. Det er ønskelig at ungdomsrådene skal bestå av 7-10 medlemmer, være i alderen 15-25 år, samt geografisk spredt utover foretakets opptaksområde.

Representantene trenger ikke å inneha verv i sine organisasjoner for å sitt i ungdomsutvalget.

Spørsmål rettes til:  FFO Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER. Mail adresse: kari.froseth.johansen@ffo.no tlf. 41498115.

Frist for innsending av forslag innen 1. februar 2022.