Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentanter til ungdomsråd ved St. Olavs hospital fra 2022 ut 2023

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Styret ved St.Olavs hospital vedtok i 2017 og opprette ungdomsråd i samsvar med retningslinjer for ungsdomsråd ved helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Ungdomsrådet skal:

Fremme synspunkter og saker som kan bidra til bedre pasienttilbud for unge brukere samt tilbud som blir gitt ungdom.

Fremme tilbud til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket.

Arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom.

Ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket.

Sammensetning:

Ungdomsrådet skal bestå av 7-12 medlemmer i alderen 12-25 år fordelt på forskjellige kommuner, pasienter/diagnosegrupper, pasienterfaringer og kjønn. Medlemmene skal i størst mulig grad gjenspeile sammensetningen av brukere. Medlemmene velges for 2 år, med mulighet for gjenoppnevnng. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Representantene trenger ikke å inneha verv i sine organisasjoner for å sitt i ungdomsutvalget.

Vedlagt følger retningslinjer for ungdomsråd ved helseforetak i Helse Midt-Norge.

Spørsmål rettes til:  FFO Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER. Mail adresse: kari.froseth.johansen@ffo.no tlf. 41498115.