Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Oppnevning av brukerutvalg ved Selli rehabiliteringssenter i Klæbu 2023-2024

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til brukerutvalget ved Selli rehabiliteringssenter.

Selli Rehabiliteringssenter har følgende grupper:

Amputasjoner – tilbud til nylig benampurterte eller amputerte med senskader.

Hjertesykdommer – Behandling av nyopererte hjertepasienter, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Komplekse sykdomsbilde – Pasienter som har nedsatt funksjonsevne som følge av sammensatte/ kompekse lidelser.

Brudd og slitasjeskader – Hofte- og kneproteser, bruddskader, ryggopererte og multitraumer.

Kreftsykdom – Behandling av både opererte og ikke opererte pasienter.

Lungesykdommer – egne gruppetilbud for pasienter med astma og kols.

Selli Rehabilitering ligger i Klæbu.

 

FFO Trøndelag ber om forslag på kandidater innen 31.10.2022