Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Oppnevnelse av representanter til fylkets og lokale brukerutvalg i NAV Trøndelag

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Det skal nå oppnevnes nye brukerutvalg i NAV Trøndelag.

Funksjonstiden går fra 01.01.2022 – 01.01.2024. Fram til nye utvalgene er konstituert, fungerer de gamle utvalgene.

Brukerutvalgene i NAV skal gjenspeile brukergruppene i NAV. Det er viktig at dere foreslår representanter som har ett aktivt forhold til NAV og sitt NAV kontor. Det er viktig at brukerrepresentantene gjenspeiler brukergruppen aldersmessig, og at yngre representanter blir representert er også svært viktig.

Det er et ønske om å utvikle brukermedvirkning både på individ, system og tjenestenivå i NAV.

Det er et ønske om å utvikle brukermedvirkning både på individ, system og tjenestenivå i NAV.

FFO Trøndelag skal foreslå to faste representanter i hvert råd og 2 personlige vara.representanter for den kommende perioden på 2 år. Dette gjelder for følgende utvalg:

NAV Trøndelag (fylkesutvalget).

NAV Trondheim ( Lerkendal og Falkenberg).

NAV i Innlandet ( Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus og Skaun)

NAV Heim

NAV Røros, Os og Holtålen

NAV Hitra og Frøya

NAV Fosen ( Ørland, Indre Fosen, Nord Fosen)

NAV Orkland

NAV Værnes

NAV Malvik

NAV Innherred/ Inn-Trøndelag ( Steinkjer, Verdal, Levanger)

NAV Namdal (Midtre Namdal, Indre Namdal, Nærøysund)

Vi oppfordrer organisasjonene på det sterkeste med å komme med forslag på aktuelle brukerrepresentanter. Det er viktig at vi får en god brukermedvirkning i NAV.