Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Brukerutvalg Helse 2022-2023

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentanter fra sine medlemsorganisasjoner til følgende brukerutvalg fra 2022 ut 2023.

Brukerutvalg Helse Midt-Norge

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til Brukerutvalget i Helse Midt-Norge. Brukerutvalget i Helse Midt-Norge er ferdig med sin periode desember 2021. Dette er en arbeidskrevende oppgave og vi ønsker forslag på personer som har tid, anledning og kapasitet til å ta på seg en slik rolle. Brukerutvalget i Helse Midt-Norge har møter 1 gang pr. måned.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som Helse Midt-Norge har ansvaret for.

Alle som foreslås inn i Brukerutvalget i Helse Midt-Norge må være godkjent av hovedorganisasjonen på landsplan, dette bes legges med forslaget.

Brukerutvalg St.Olavs hospital

FFO Trøndelag skal foreslå representanter i brukerutvalget ved St.Olav hospital, både fra nordre og søndre del av fylket i og med at dette er et regionssykehus. Brukerutvalget ved St.Olavs hospital er ferdige med sin periode desember 2021. Dette er en arbeidskrevende oppgave og vi ønsker forslag på personer som har tid, anledning og kapasitet til å ta på seg en slik rolle. Brukerutvalget ved St.Olavs har møter 1 gang pr. måned.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som St. Olav Hospital har ansvaret for.

Brukerutvalg for sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge er et eget helseforetak i Helse Midt-Norge. De har ansvaret for 6 sykehusapotek. Sykehusapoteket i Trondheim er det største med over 60 ansatte. De leverer legemidler og tjenester til St. Olavs Hospital. I Nordre del av Trøndelag er det sykehusapotek i Namsos og Levanger og i Møre og Romsdal er det i Kristiansund, Molde og Ålesund. Alle sykehusapotekene skal primært levere varer og tjenester til sine respektive sykehus og deres brukere, men har også åpent for annet publikum.

Brukerutvalg Helse Nord-Trøndelag

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag. Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag er ferdig med sin periode desember 2021. Vi ønsker forslag på engasjerte brukermedvirkere som er villig til å bruke tid på en slik rolle. Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag har møter 1 gang i md. De fleste av disse avholdes på Steinkjer, men også på Levanger og Namsos.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for.