Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på vara til PSU og ASU

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

HELSEFELLESKAP SØNDRE DEL AV TRØNDELAG – BRUKERREPRESENTANTER.

En av våre brukermedvirkere i PSU (politisk samarbeidsutvalg) og ASU (administrativt samarbeidsutvalg) i søndre del av Trøndelag har måttet trekke seg av helsemessige årsaker. Derfor ber FFO Trøndelag om forslag på en ny kandidat som kan være vara fra kommunene i sørdelen av fylket, som kan sitte som vara i dette utvalget i Søndre del av Trøndelag.

  

I de overordnede organene politisk (PSU) og administrativt samarbeidsutvalg (ASU) skal det være fast representasjon.  Dette er organer på strategisk/overordnet nivå. Sannsynligvis er det mest hensiktsmessig at det er samme representant i begge organer, da disse jobber tett sammen.

 

PSU og ASU

Politisk Samarbeidsutvalg (1-2 møter pr. år)

Administrativt samarbeidsutvalg (4-5 møter pr. år)
Representant til PSU og ASU kan eks. være samme person (vara må oppnevnes)

 

Forslagsfrist til FFO Trøndelag er 28. april 2022.