Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til referansegruppe ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital.

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

FFO Trøndelag sender med dette ut en henvendelse til medlemsorganisasjonene i FFO Trøndelag i håp om å få kandidat til referansegruppe for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital. 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet.

Via denne linken kan man lese mer om:

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin - St. Olavs hospital (stolav.no)

 

Referansegruppen skal blant annet:

·         Sikre forankring og lik tilgang til behandling og kompetanse i alle helseregioner.

·         Sikre gode henvisningsrutiner og helhetlig pasientforløp

·         Sørge for at oppdatert informasjon til HF, fagmiljø, pasientorganisasjoner og pasienter er tilgjengelig.

·         Vurdere og godkjenne årlig rapportering

Arbeidsform

·         Møteform: møtende ved St. Olavs hospital, KK eller skype-møter.

·         Møtehyppighet og varighet: Varierende, men minst 1 pr. år hos tjenesten, og egne møter/møte for referansegruppen ved evaluering av årsrapport.

·         Startdato: Så snart som mulig.