Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på brukerrepresentant til ressursgruppen i prosjektet Hysnes Ung

Tidspunkt
01.01.0001 til 01.05.2022
Sted

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til ressursgruppen i prosjektet Hysnes Ung.

Hysnes Ung er et tilbud til unge voksne som står i fare for å falle fra eller har falt helt fra skole/jobb. Tilbudet ønsker å tilrettelegge for at unge voksne, i alderen 21-24 år, kan få bo i trygge omgivelser i Hasselvika i omtrent ett år, oppleve mestring, øke kompetanse og arbeidserfaring slik at den gradvise overføringen til hjemkommune etter endt opphold fører til økt deltagelse i samfunnet. Tilbudet blir med andre ord en døgnbasert rehabilitering med fokus på livsmestring, økt arbeidsevne og økt samfunnsdeltagelse med lengre varighet.

Det er nå startet et forprosjekt på ett år som har som mål å sikre finansiering og utvikle modeller for oppstart av Hysnes Ung.

Det er Indre Fosen kommune som er prosjekteier i Hysnes Ung. Initiativet kommer med støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag, Fosenregionen / Fosen Helse IKS sammen med Indre Fosen kommune, i tillegg er Unicare Helsefort en samarbeidspartner i prosjektet.

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til prosjektet Hysnes Ung, og det er ikke noe krav til at brukerrepresentanten er bosatt i Indre Fosen.

Arbeidsform

·         Ca. 8-9 møter pr. år.

·         Varigheten til prosjektet er i første omgang berammet ut januar 2023.

 

Forslag sendes via påmeldingsknappen nedenfor.

 

Frist for innsending av forslag innen 1. mai 2022.