Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Oppnevning av brukerutvalg ved Betania Malvik 2023-2024

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

 

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentant til brukerutvalget ved Betania Malvik.

Betania Malvik har følgende grupper:

Arbeidsrettet rehabilitering:

Muskel og skjelettplager

Psykisk plager

 

·        Poliklinikk psykisk helsevern, utredning og behandling av lettere psykiske plager. Angst, depresjon, adhd m.flere.

·        Lukas hospice som er en palliativ enhet for døende.

·        De holder på å opprette et tilbud innen tvungen omsorg, samarbeid med helse midt, St. Olavs og oss.

·        Utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs. Rehabilitering

 

FFO Trøndelag ber om forslag på kandidater til nytt brukerutvalget ved Betania Malvik, ønsker også forslag på kandidater som er pårørende. 

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentanter innen 31.10.2022.