Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på nye brukerrepresentanter til ulike brukergrupper ved St. Olavs Hospital fra 01.01.2024

Tidspunkt
17.03.2023 til 01.08.2023
Sted
Digital innsending av forslag

BRUKERGRUPPER VED ST.OLAVS HOSPITAL FRA 2024 UT 2025.

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til ulike brukergrupper ved St. Olavs hospital. Da skal det oppnevnes nye brukergrupper fra 01.01.2024.

Det skal oppnevnes følgende brukergrupper:

·         Brukergruppen ved kreftklinikken

·         Brukergruppen i psykisk helsevern

·         Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

·         Brukergruppen ved Revmatologisk avdeling

·         Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin

·         Brukergruppen ved Nevroklinikken

·         Brukergruppen for ortopedi

·         Brukergruppe Akutt og mottaksmedisin

Dette er grupper som jobber uavhengig av brukerutvalget ved St.Olavs hospital, og fungerer som den enkelte klinikks rådgivende organ.

St.Olavs hospital har gått inn for 6 års regelen, det vil si at ingen kan oppnevnes i brukergruppene for mer enn 3 perioder.

FFO Trøndelag ber om forslag fra organisasjonene innen 01. august  2023.  Ber om en presentasjon av kandidaten og husk å krysse av hvilken brukergruppe vedkommende er aktuell for.

Forslag på kandidater kan sendes via påmeldingsknappen nedenfor: