Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Webinar om rettigheter i grunnskole for funksjonshemmede og kronisk syke barn

Tidspunkt
26.01.2021 til 26.01.2021
Sted
Digitalt via Teams

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. 80 prosent av alle skoler er ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede, vedtak om spesialundervisning blir ikke fulgt opp og mange sliter for å få sine lovfestede rettigheter oppfylt. Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer i samarbeid med FFO Trøndelag til et halvdags webinar den 26. januar 2021 om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn. Webinaret gir deg som forelder eller ansatt i skolesektoren mulighet til å sette deg inn i de ulike rettighetene på skolefeltet for funksjonshemmede og kronisk syke, i tillegg til en dypere innsikt i PPTs og Statpeds rolle.

Webinaret er gratis og alle kan delta uavhengig av organisasjonsmedlemskap.
Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole, skoleeiere og lærere.

Sted: Teams
Tid: 26. januar 2021 kl. 09:00 – 12:00

Tentativt program: 

Kl. 09.00 Velkommen v/FFO Trøndelag

Kl. 09.05 Hvilke rettigheter har funksjonshemmede og kronisk syke i grunnskolen v/FFOs Rettighetssenter

Kl. 09.50 Spørsmålsrunde til Rettighetssenteret

Kl. 10.05 Pause

Kl. 10.15 Personlig historie v/person

Kl. 10.30 Erfaringer fra PPT - Trondheim kommune v/Ingvill Stamnes, avdelingsleder PPT Østbyen og Ingrid Morken, avdelingsleder PPT Midtbyen

Kl. 11.15 Pause

Kl. 11.30 Statped

Kl. 12.00 Slutt

Påmeldingsfrist: fredag 22. januar

Link til webinaret sendes påmeldte så snart påmeldingsfristen er gått ut.