Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Invitasjon til digitalt dialogmøte med FFOs Trøndelag sine medlemsorganisasjoner og representanter fra de politiske partiene i Trøndelag

Tidspunkt
21.06.2023 til 21.06.2023
Sted
Digitalt via Teams

KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 2023

 

 

Vi har i 2023 valgt oss ut ett hovedtema: OPPVEKST

 

 

Vi ønsker tilsendt spørsmål/saker dere ønsker og stiller politikeren på forhånd, slik at de som kommer får forberede seg. Derfor ber vi dere sende inn dette i sammen med påmeldingen til møtet. Dialogmøte vil bli arrangert som et teamsmøte.

Her håper vi at alle våre organisasjoner som er opptatt av barn og unges oppvekst i Trøndelag melder sin interesse og benytter seg av denne gyldne muligheten til å treffe politikerne direkte.

Vi gleder oss til et matnyttig og interessant dialogmøte med tema Oppvekst!

Hvem ønsker å delta fra deres organisasjon og evt. hvilke saker ønsker dere å fremme legges inn i påmeldsingskjema nedenfor. 

Påmeldingsfrist og frist for evt. å melde inn saker har vi satt til 12.04.2023.