Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Påmelding til opplæring i brukermedvirkning 8. november

Tidspunkt
08.11.2021 til 08.11.2021
Sted
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

INVITASJON TIL GRUNNOPPLÆRING I BRUKERMEDVIRKNING – 8. NOVEMBER 2021 KL 10.30. –19.00. V/ SCANDIC STIKLESTAD, STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL.

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil med dette invitere personer i våre medlemsorganisasjoner, på fylkesplan og lokal plan til grunnkurs i brukermedvirkning.  Er du nysgjerrig og lyst til å lære om hva brukermedvirkning er og kunne tenke deg en brukermedvirker oppgave i fremtiden eller om du er nyoppnevnt brukerrepresentant er dette kurset for deg. Dette er et helt grunnleggende kurs.

Samfunnet etterspør i stor grad brukermedvirkere og FFO Trøndelag må stadig ha tilgang til nye representanter, som kan fylle slike roller som det Trønderske samfunnet etterspør. Det være seg på kommunalt nivå, fylkesnivå og regionalt nivå.

FFO Trøndelag får etterspørsel etter brukerrepresentanter i mange ulike sammenhenger, det kan være fra NAV, Helse foretakene, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, kommunene og mange andre.

Spørsmål som vi i løpet av dagen håper å ha besvart er:

Hva er en brukermedvirker? Kan jeg være en brukermedvirker? Hvilken kompetanse bør man inne ha? Hva er min rolle som brukerrepresentant? Hvem representerer jeg i en slik rolle? Det er disse problemstillingene vi skal prøve å besvare i løpet av 8. november 2021.

Vi oppfordrer organisasjonene og sende denne invitasjonen til alle sine lokallag samt representanter som har fått brukermedvirkningsroller fra deres organisasjon i det siste året. og meld på deltakere slik at vi kan få tilgang til flere personer som ønsker å jobbe interessepolitisk i Trøndelag. Det er mye godt interessepolitisk arbeids som blir gjort via brukermedvirkningsarenaen.

Praktiske opplysninger:

Konferansen er gratis.  Vi dekker reiseutgifter på rimeligste måte. FFO Trøndelag kan dekke tapt arbeidsfortjeneste etter søknad.

 

FFOs Kongress har gjort vedtak om at alle FFOs arrangementer – lokalt, fylkesvis, regionalt og nasjonalt – skal være røykfrie. Dette innebærer at møter, kurs og

konferanser i FFO-regi skal være røykfrie fra møtestart til møteslutt. Vedtaket omfatter også pauser og sosialt fellesskap innenfor rammen av arrangementene. Vi henstiller alle deltakerne om ikke å bruke parfyme og etterbarberingsvann.

 

Bindende påmelding innen 8. oktober 2021.  På grunn av koronasituasjonen har vi begrenset antall plasser. Alle smittevernregler vil bli fulgt under arrangementet.

 

Er det andre ting du lurer på så er det bare å ta kontakt med oss på telefon: 414 98 115 eller på mail: kari.froseth.johansen@ffo.no.

 

FFO Trøndelag vil ønsker dere velkommen til kurs!

 

Med vennlig hilsen

For FFO Trøndelag

 

Mona Lersveen (sign)                                Kari Frøseth Johansen

Leder                                                             Fylkessekr.