Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Bruker og Etat møtes - fra frivillighet til system

Tidspunkt
20.09.2022 til 20.05.2022
Sted
Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal

imageipzyc.png

          En felles arena mellom interesseorganisajsoner og offentlige etater

 

imageh6evu.png        image5soto.png    imageichs.png

 

image8936p.png        image0p0z1k.png

Program: 

 

09.00 - 09.30

Registrering m/kaffe

09.30 - 09.50

Velkommen - Fra frivillighet til system v/Mona Breding Lersveen, leder FFO Trøndelag

09.50 - 10.20

 

Lokalsamfunnet som ressurs - erfaringer fra områdeløftet Saupstad-Kolstad v/Lene Markussen, Rådgiver kommunedirektørens fagstab Trondheim Kommune

10.20 - 10.35

PAUSE

10.35 - 11.30

 

Hvilken frivillighet representerer funksjonshemmedes organisasjoner i Trøndelag v/ Mona Lersveen FFO Trøndelag, Margareth Berg Revmatikerforbundet, Atle Bakken Diabetesforbundet, Lars Morten Lersveen ADHD Norge, Tone Bratseth Landsforeningen for utviklingshemmede og deres pårørende og Invild G. Myhre Blindeforbundet.  

11.30 - 12.30 

 Har frivilligheten betydning for etatene v/ Sigrid Moum seniorrådgiver fra Statasforvalteren i Trøndelag. Marte Mosand Viken leder ved NAV Midtre Namdal, kommunal representant. Svein Karlsen kommunikasjonssjef Helse Nord-Trøndelag og Anne Marit Mevassvik direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag Fylkeskommune. 

12.30 - 13.30

LUNSJ

13.30 - 14.45

"Bare en mamma" v/ Anita Skorgan, artist og mamma til to jenter med CP

14.45 - 15.00 

Vel hjem

 

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.

 

Målgruppe:

Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.

 

Praktisk informasjon:

Konferanseavgift kr. 650,-. Konferansen er gratis for brukerorganisasjonene.

Bindende påmelding innen 19. september 2022.  Hvis man melder seg på og ikke møter uten at man melder forfall, blir organisasjonen/etaten belastet med et fraværsgebyr tilsvarende konferanseavgiften.

Spørsmål kan rettes til:

FFO Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post: kari.froseth.johansen@ffo.no