Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne - hvordan kan vi lykkes sammen?

Tidspunkt
21.04.2022 til 21.04.2022
Sted
Scanidc Hell, Stjørdal

Målgruppe: NAV ansatte, kommunalt ansatte, arbeidsgivere, vekstbedrifter, brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter.

Bindende påmelding innen 01. mars 2022

  

 

Tentativt program:

0900 Registrering  
0930 Velkommen v/ Mona Lersveen, Leder FFO Trøndelag, Tone Flaten, Statsforvalteren i Trøndelag og Jan Arve Strand, avdelingsdirektør i NAV Trøndelag
0945 Hvordan kan vi lykkes med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i det ordinære arbeidslivet? v/Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
1030 PAUSE  
1045 Hvordan kan KS bidra til at kommunene ansetter flere mennesker med nedsatt funksjonsevne? v/ Annikken Kjær Haraldsen, regionsdirektør KS Trøndelag
1110 Hvordan jobber LO for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet? v/ Tarjei Leistad, Leder for Los regionale utvalg for familie og likestillingpolitisk, Trøndelag
1135 LUNSJ  
1235 Hvordan bidrar NHO til at flere mennesker med redusert funksjonsevne får tilgang til arbeidslivet? v/ Janne Krohn-Hansen, seniorrådgiver avdelings arbeidsliv NHO
1300  Arbeid med bærekraftig utvikling Bærekraftssenteret v / Karin Erland - kommunalsjef Velferd Trondheim kommune
1330 Pause  
1345 Ungdom og psykisk helse – vår tids utfordring. v/ Kirsti Kvaløy, leder Ung Hunt Trøndelag
1415 Hvilke muligheter ligger i prosjektet Helt med? v/ Ørjan Hinna, kvalitetssjef HELT MED
1435 Oppsummering/betraktninger fra leder av brukerutvalget i NAV Trøndelag v/Mona Lersveen - Leder FFO Trøndelag og leder av brukeritvalget i NAV Trøndelag
1500 Vel hjem  

med forbehold om endringer. 

 

Påmeldingsfristen har gått ut.