Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

FFO Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentanter til følgende brukerutvalg fra 2024-2025

Tidspunkt
01.01.0001 til 01.08.2023
Sted
sendes inn digitalt via skjema

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) TRØNDELAG BER OM FORSLAG PÅ BRUKERREPRESENTANTER TIL FØLGENDE BRUKERUTVALG FRA 2024 UT 2025:

Brukerutvalg Helse Midt-Norge

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til Brukerutvalget i Helse Midt-Norge. Brukerutvalget i Helse Midt-Norge er ferdig med sin periode desember 2023. Dette er en arbeidskrevende oppgave og vi ønsker forslag på personer som har tid, anledning og kapasitet til å ta på seg en slik rolle. Brukerutvalget i Helse Midt-Norge har møter 1 gang pr. måned.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som Helse Midt-Norge har ansvaret for.

Alle som foreslås inn i Brukerutvalget i Helse Midt-Norge må være godkjent av hovedorganisasjonen på landsplan, dette bes legges med forslaget.

 

Brukerutvalg St.Olavs hospital

FFO Trøndelag skal foreslå representanter i brukerutvalget ved St.Olav hospital, både fra nordre og søndre del av fylket i og med at dette er et regionssykehus. Brukerutvalget ved St.Olavs hospital er ferdige med sin periode desember 2023. Dette er en arbeidskrevende oppgave og vi ønsker forslag på personer som har tid, anledning og kapasitet til å ta på seg en slik rolle. Brukerutvalget ved St.Olavs har møter 1 gang pr. måned.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som St. Olav Hospital har ansvaret for.

St.Olavs hospital har gått inn for 6 års regelen, dvs. at en brukerrepresentant ikke kan sitte i utvalget mer enn i 3 perioder.

 

Brukerutvalg for sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge er et eget helseforetak i Helse Midt-Norge. De har ansvaret for 6 sykehusapotek. Sykehusapoteket i Trondheim er det største med over 60 ansatte. De leverer legemidler og tjenester til St. Olavs Hospital. I Nordre del av Trøndelag er det sykehusapotek i Namsos og Levanger og i Møre og Romsdal er det i Kristiansund, Molde og Ålesund. Alle sykehusapotekene skal primært levere varer og tjenester til sine respektive sykehus og deres brukere, men har også åpent for annet publikum.

 

Brukerutvalg Helse Nord-Trøndelag

FFO Trøndelag skal foreslå representanter til Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag. Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag er ferdig med sin periode desember 2023. Vi ønsker forslag på engasjerte brukermedvirkere som er villig til å bruke tid på en slik rolle. Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag har møter 1 gang i md. De fleste av disse avholdes på Steinkjer, men også på Levanger og Namsos.

Kan også påregnes oppgaver i ulike prosjekter og lignende som Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for.

 

Presentasjon

FFO Trøndelag ber dere fylle ut vedlagt link. Husk å kryss ut hvilket brukerutvalg brukerrepresentanten foreslåes på.  Det må også foreligge en presentasjon av representanten dere foreslår.

Dette ber vi om fordi vi må presentere våre kandidater overfor Helse Midt-Norge, St.Olavs Hospital, Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag. Kandidatene må være godkjente hos sine medlemsorganisasjoner.

Frist for innsending av forslag innen 01.08.2023

FFO Trøndelag håper på mange gode forslag fra medlemsorganisasjonene via skjemaet i påmeldingsknappen nedenfor: