Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

FFO Trøndelag ønsker forslag på ett nytt medlem til ungdomsrådet til Helse Nord-Trøndelag

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Ett av våre medlemmer har desverre måttet trekke seg fra ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag, derfor ber vi om forslag på ny kandidat.

 

 

Brukermedvirkning har en sentral og viktig rolle i helseforetaket. Gjennom ungdomsrådets arbeid med erfaringer og forslag skal sykehusene bli en bedre plass å være syk, en bedre plass å være for ungdom og en bedre plass å følge med på sykdommen til søsken, foreldre, øvrig familie og venner.

Helse Nord-Trøndelag skal ungdomsrådets arbeid omfatte hele sykehusfeltet – somatikk, psykisk helsevern og rus.

Medlemmene i ungdomsrådet skal

· Prioritere møter og andre oppgaver de tar på seg som medlem i ungdomsrådet

· Bidra til et godt samarbeidsklima i rådet og med helseforetaket

· Representere unge brukere av sykehustilbudet, og være deres stemme

· Holde kontakt med egen organisasjon og nettverk, og informere om rådets aktivitet · Bidras til at saker som opptar brukere blir satt på dagsorden

· Følge helseforetakets etiske retningslinjer

Sammensetning:

Helse Nord-Trøndelag oppnevner annethvert år nytt ungdomsråd. Det er ønskelig at HNT sitt ungdomsråd skal bestå av 7-10 medlemmer, være i alderen 15-25 år, samt geografisk spredt utover foretakets opptaksområde.

Representantene trenger ikke å inneha verv i sine organisasjoner for å sitt i ungdomsutvalget.

Frist for å sende inn forslag er 30. oktober via skjemaet nedenfor.