Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Fagdag for kommunale råd om CRPD

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) pålegger myndighetene å
ivareta menneskelige rettigheter og grunnleggende friheter for alle i samfunnet.

Likestillingssenteret KUN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO) har med
støtte fra Barne,- ungdoms og familiedirektoratet, utviklet en veileder om CRPD for kommuner og
kommunale råd. Denne veilederen gir tips og praktiske råd om hvordan kommuner og kommunale
råd kan jobbe for å ta i bruk CRPD i sitt arbeid.

I samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag inviterer nå Likestillingssenteret KUN og FFO
Trøndelag alle kommunale råd for nedsatt funksjonsevne i Trøndelag til å delta på fagdag og
workshop om CRPD på Scandic Hell den 1. november.

Her vil dere få faglig påfyll om konvensjonen og hvordan dere kan bruke den aktivt i eget
rådsarbeid. Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag skal utarbeide et nasjonalt nettkurs for
kommunale råd om CRPD. Nettkurset skal være et verktøy som de kommunale rådene kan ta i bruk
når CRPD skal integreres i eget rådsarbeid. Vi vil derfor sette av tid på fagdagen til å få viktige
innspill fra dere på innhold til nettkurset.

Link til påmelding: Trykk HER

kopier denne linken om du ikke får til å trykke ovenfor: tockify.com/kunkalender/detail/82/1667291400000

PROGRAM

09:30 - Registrering og kaffe

10:00 - Velkommen v/ Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag

10:15 - Innføring i CRPD v/Live Kroknes Berg, faglig leder FFOs Rettighetssentet

11:15 - Kaffepause

11:30 - Trøndelag som pilot for implementering av CRPD v/Tone Flaten,
Statsforvalteren i Trøndelag


11:50 - Namsos sine erfaringer fra deltakelse i Piloten v/ Per Erik Arnø,
spesialrådgiver miljøretta helsevern


12:20 - CRPD for kommunale råd. v/Linn Bylund, seniorrådgiver
Likestillingssenteret KUN

13:00 - Lunsj

14:00 - Workshop


15:15 - Oppsummering Workshop


15:30 - Slutt