Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Smart mat - folkehelse for alle - forslag på representanter i referansegruppe

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Smart mat – folkehelse for alle – forslag på representanter i referansegruppe.

FFO Trøndelag har i samarbeide med Unge Kokker for et DAM prosjekt – Smart mat – folkehelse for alle. I den forbindelse ber vi om forslag på representanter fra organisasjonene som ønsker å sitte i en referansegruppe for prosjektet.

 

Litt informasjon om prosjektet:

FFO Nasjonalt har gjennomførte en undersøkelse blant 2249 personer i våre medlemsorganisasjoner om hvilke konsekvenser smitteverntiltak og smittefare har hatt for funksjonshemmede og kronisk syke. Den viste blant annet at mangel på tilbud har ført til forverret sykdom, dårligere funksjonsnivå og mer smerter for svært mange. Det rapporteres om betydelige økning i psykiske problemer forårsaket blant annet av isolasjon, frykt for smitte og fravær av tjenester som er nødvendige for å få hverdagen til å gå rundt. Mange har mistet treningstilbudet og fysisk aktivitet. Videre har pårørende hatt store ekstrabelastninger (FFO, 2020). Når det kommer til helse i befolkningen for øvrig har pandemien påvirket både aktivitetsnivå, kosthold og vekt. 34 prosent av de mellom 18 og 24 år svarer at de har gått opp i vekt siste året, noe som over tid kan gi mer risiko for utvikling av livsstilssykdom og forverring av symptomer ved allerede utviklet sykdom (FHI, 2021).

Nå som restriksjoner er fjernet og mange vender tilbake til normale liv, ser vi at terskelen for å komme i gang igjen med sosiale aktiviteter etter pandemien kan oppleves høy, og vi ønsker derfor å gi våre medlemmer «et dytt» i riktig retning ved å tilby skreddersydde aktiviteter. Fra forskningsfronten i dag vet vi at kosthold har stor påvirkning på helsen vår og på risikoen til å utvikle livsstilssykdommer som overvekt, fedme, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og kreft senere i livet (Nasjonalt råd for ernæring, 2011). Det finnes god dokumentasjon for å kunne oppnå gunstige helseeffekter av et sunt kosthold og fysisk aktivitet også ved allerede inntruffet sykdom. For flere typer diagnoser vil et sunt og tilrettelagt kosthold kunne redusere symptomer, hindre forverring og i noen tilfeller være behandlingsformen med størst effekt (Mahall et al., 2012). Samtidig ser vi at god helse er sammensatt av en rekke faktorer - også sosiale. En viktig komponent i forebygging av uhelse er å unngå sosial isolasjon. Ensomhet og isolasjon har vist og kunne øke risikoen for både psykisk og fysisk sykdom og betennelse i kroppen. Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte- og kar sykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon (FHI, 2014).

1.1.2 Målgruppe

Prosjektet er rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer og er et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) og kurs - og

 

kompetansesenteret, Unge Kokker (UK). FFO Trøndelag ønsker å bidra til et samfunn der mennesker som lever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet. Vi har på landsplan 87 medlemsorganisasjoner som til sammen har over 335.000 medlemmer og består både av store og små medlemsorganisasjoner som representerer et stort mangfold i forhold til funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. FFO Trøndelag er også medlem av folkehelsealliansen i Trøndelag, og er med dette opptatt av folkehelse.

1.1.3 Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å tilby et folkehelsetiltak rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, som stimulerer til aktivitet, deltakelse og relasjonsbygging - samtidig som deltakerne får økt kunnskap om en sunn livsstil.

3. 2 Referansegruppe

Prosjektets referansegruppe skal bestå av 6-8 representanter fra FFO Trøndelag. Her plukker FFO Trøndelag ut representanter som skal representere FFO Trøndelag og deres medlemsorganisasjoner. Det er fokus på variasjon i alder og bakgrunn. Referansegruppens mandat er å bruke erfaringer fra egen organisasjon til å bidra i utviklingen av innhold til kurs, foredrag, filmer og annet materiell, samt sikre at prosjektgruppen når målene for prosjektet. Dette innebærer å delta på minst fire referanse-gruppemøter på 1,5-2 timer i løpet av prosjektperioden som er til juni 2023.

FFO Trøndelag ber om forslag på representanter til referansegruppen innen 20.05.2022.

Vi trenger deres hjelp!

Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Trøndelag (FFO Trøndelag) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med aktuelt brukerutvalg i FFOs database. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket