Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

BRUKER OG ETAT MØTES 2021

Tidspunkt
16.09.2021 til 16.09.2021
Sted
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

                  En felles arena mellom interesseorganisasjoner

                                   og offentlige etater.

                          

                       Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
  (hvis pandemien gjør at vi ikke kan arrangere dette fysisk, blir det digitalt).

                                     16. september 2021

                           God samhandling – godt resultat.

    

                                  

 

Om konferansen:

Konferansen arrangeres ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 16. september 2021.

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag.

Program: 

09:00 - 09.30  Registrering m/ kaffe.


09.30 – 09.40  Velkommen v/ møteleder Jan Arve Strand, avdelingsdirektørfor samfunnsavdelingen NAV Trøndelag.


09.40 – 10.15  Viktigheten av gode koordinerte tjenester v/ Tor Åm, direktør Helse Nord-Trøndelag.


10.15 – 10.45  Hvordan bidrar gode koordinerte tjenester til økt livskvalitet for meg v/Kjetil Hjelde,                                                brukerrepresentant.


10.45 – 11.00   Pause


11.00 – 11.30  Samarbeid 2.0. Individuell jobbstøtte i praksis (IPS) v/ Marit Olsborg,Fylkeskontakt IPS og

                       Alida Ramsø, Metodeveileder for JobbResept1 ved Rusklinikk, PUT og Smertesenteret.

 
1130 – 12.15   La oss gjøre det sammen v/ Håvard Moe, seniorrådgiver KS


12.15 – 13.15  Lunsj


13.15 – 14.00  Hvordan kan Helseplattformen skape god samhandling – «kaffe samtale» 

                      Britt Elin Strand – Brukerrepresentant Helse Midt-Norge

                      Nancy Haugan – Rådgiver – Regional koordinerende enhet Helse Midt-Norge

                      Tor Erling Evjen – Prosjektleder innføring Helseplattformen for kommunene i Midt-Norge

 
14.00 – 14.15  Pause


14.15 – 15.30  «Samspill og mestring» - et foredrag til inspirasjon og ettertanke v/Marco Elsafadi, Relasjonshøvding


15.30             Vel hjem

 

Målgruppe:

Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner.

Praktisk informasjon:

Spesielle behov bes oppgitt i påmeldingen.

Konferanseavgift kr. 600,-. Konferansen er gratis for brukerorganisasjonene.

Bindende påmelding innen 01. september 2021.  Hvis man melder seg på og ikke møter uten at man melder forfall, blir organisasjonen belastet med et fraværsgebyr tilsvarende konferanseavgiften.

Spørsmål kan rettes til:

FFO Trøndelag ved Kari Frøseth Johansen e-post: kari.froseth.johansen@ffo.no