Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

-Jeg vil endre prosjektet

Jeg vil endre - lanseringsturne

 

Da fotoboka “Jeg vil endre” ble lansert på Hell i november i fjor, var det første gangen fotografene, som bor i ulike deler av landet, møttes fysisk. Til felles har de det at de lever med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. “Jeg vil endre” baserer seg på photovoice-metoden. Fotografene bruker bilder tatt med mobilkamera for å vise fram sin egen hverdag, og for å belyse hvilke hindre som finnes for å delta i samfunnet på linje med andre.

Nå legger vi ut på lanseringsturne! I løpet av våren og høsten skal vi lansere boka i seks kommuner. Vi kommer til å ha bokbad og møter med kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

“Jeg vil endre” er en bok vi er stolte av. Hele produksjonen av boka, fotokurs, diskusjoner om tema, tekstproduksjon og utvelgelse av bilder foregikk på zoom. Bokproduksjonen skapte en arena for utveksling av erfaringer i en tid preget av isolasjon og smittevernstiltak. Sammen med fotograf Brynhild Bye-Tiller har prosjektgruppa og fotografene utviklet metoder for fotografering med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og ønsker.  Vi har lagt vekt på tilgjengelighet for ulike lesere, og bildene er synstolket. Lydfiler med bildetolking og innspilt tekst er lagt inn i boka med en QR-kode. Oss bekjent er det ikke mange andre fotobøker som er gitt ut i Norge som er synstolket.

Vi har en tredelt målsetting i dette prosjektet:

·         å gi innblikk i hverdagen for mennesker som lever med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse

·         å tilby et forum for å diskutere aktivisme og medvirkning for organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter, og

·         Bidra til inkluderende medvirkningsprosesser i 6 deltakerkommun

Opplysninger om tid og sted blir lagt ut fortløpende, så snart det er klart.

Prosjekteier er FFO Trøndelag, i samarbeid med KUN. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Kontaktperson hos KUN er Marte Taylor Bye.

Kontaktpersonen hos FFO Trøndelag er Kari Frøseth Johansen.

Se fotoboka og opptak fra lanseringa her.