Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Respekter lokaldemokratiet - nei til statlig sykehusplan!

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Oslo har gjentatte ganger levert høringssvar der vi stiller oss kritisk til Helse Sør-Østs planer for utbygging på Rikshospitalet og Aker og nedlegging av Ullevål sykehus. Tomtene på Gaustad og Aker er – hver for seg, og samlet – for små og trange til å romme de funksjonene som må på plass, og vi har hele tida fryktet at sykehuskapasiteten, pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten vil bli skadelidende.

Helse Sør-Øst (HSØ) har nå levert reviderte reguleringsplaner for Rikshospitalet og Aker sykehus,  etter at planene i fjor var igjennom et såkalt offentlig ettersyn (høring), som resulterte i mer enn 200 negative uttalelser.

Plan- og bygningsetaten sier om Rikshospitalet at de fortsatt neppe vil anbefale planen fordi bebyggelsen blir for tung og høy, bygger ned regulerte grøntarealer og truer fredningen av Gaustad sykehus. Aker sykehus blir overbelastet og etaten krever at tomteutnyttelsen reduseres.

Et stort flertall i Oslo bystyre vedtok i desember å be byrådet jobbe aktivt opp mot regjeringen for å forsikre seg om at det ikke blir gjennomført statlig regulering i saken. FFO Oslo stiller seg bak dette vedtaket. Statlig regulering vil være en uakseptabel overkjøring av Oslos planfaglige myndigheter og bystyret, de ansatte i sykehusene, det store flertallet av Oslos befolkning og lokaldemokratiet.