Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39
 • 07.09.2022

  Parkeringsplass for forflytningshemmede på Hovseter Torg

  Til Bymiljøetaten

  Parkeringsplass for forflytningshemmede på Hovseter Torg
  Saksnr: 22/8907-44 og 22/38945-1

  09.06.2022 sendte Bymiljøetaten et svar vedrørende parkeringsplass for forflytningshemmede datert 28.05.2022. I svaret står det «Bymiljøetaten har besluttet å opprette en parkeringsplass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse i Hovseterveien.» FFO Oslo ønsker å komme med vårt innspill i saken:

  Les mer
 • 22.08.2022

  Høringssvar samkjøring av TT spesialtransport og ruter aldersvennlig transport

  Til: Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
  Høringssvar til sak 20/746-73. TT-spesialtransport og Ruter aldersvennlig transport.

  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Oslo (SAFO Oslo) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo (FFO Oslo) takker for muligheten til å gi innspill til utredningen på samkjøring av TT spesialtransport og Ruter aldersvennlig transport (RAT), de såkalte ”rosa bussene”. SAFO Oslo og FFO Oslo velger å levere felles høringssvar. I det følgende vil de to organisasjonen derfor omtales som ”organisasjonene”.

  Les mer
 • 08.06.2022

  Majorstuen T-banestasjon

  Høringssvar på Detaljregulering med konsekvensutredning, Majorstuen T-banestasjon, Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

  Les mer
 • 27.01.2022

  Respekter lokaldemokratiet - nei til statlig sykehusplan!

  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Oslo har gjentatte ganger levert høringssvar der vi stiller oss kritisk til Helse Sør-Østs planer for utbygging på Rikshospitalet og Aker og nedlegging av Ullevål sykehus. Tomtene på Gaustad og Aker er – hver for seg, og samlet – for små og trange til å romme de funksjonene som må på plass, og vi har hele tida fryktet at sykehuskapasiteten, pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten vil bli skadelidende.

  Les mer
 • 27.01.2022

  Forskrift om kommunale bostøtter i Oslo

  • FFO Oslo mener at den ordinære inntektsgrensen bør løftes betydelig og varig, slik at mange, mange flere kan få bostøtte.
  • FFO Oslo mener at satsen for reduksjon i forhold til gjengs leie i Oslo-bostøtten må økes til minimum 15%.
  • Et kommunalt hjelpemiddel som vil bidra til en bedre sosial profil vil være å øke antallet kommunale boliger. FFO Oslo forutsetter at også tilvisningsboliger omfattes av forskriften.
  • FFO Oslo er kritiske til at Oslo kommune uten hinder av taushetsplikten kan innhente og behandle personopplysninger nevnt i § 13 når det er nødvendig for å utarbeide statistikk og analyser.
  Les mer
 • 09.06.2021

  Høringssvar - Aker sykehusområde

  Det vises til Saksnr 201704677 Trondheimsveien 235, Aker sykehusområde. Detaljregulering med konsekvensutredning[1]. I Planforslag til offentlig ettersyn (s. 8)[2] ber PBE om særlig tilbakemelding på:
  - Oslos nye sykehusstruktur, og om kommunens egendekning innen pasientoppfølging etter at nye Aker sykehus står ferdig.
  - Sykehusets utforming og sykehusfaglige behov
  Denne forespørselen fra PBE er rettet til Oslo kommunes helsesektor, bydelene som er planlagt flyttet til Aker og det sykehusfaglige miljøet. Ettersom FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Oslo er en representant for brukerne av helsetjenestene i Oslo, ønsker også vi å redegjøre for vårt syn disse temaene.

  Les mer
 • 09.06.2021

  Høringssvar - Gaustad sykehusområde

  Det vises til Saksnr 201704683 Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde. Detaljregulering med konsekvensutredning.

  På side 7 i Planforslag til offentlig ettersyn – Gaustadalléen 34[2] ber Plan- og bygningsetaten (PBE) om særlig tilbakemelding på konsekvenser av planforslaget for kommunens pasientbehandling. Forespørselen er i utgangspunktet rettet til Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester. Ettersom mange medlemmer av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Oslo er mottakere av kommunale helsetjenester og sykehusbehandling ønsker også vi å uttale oss om dette temaet.

  Les mer
 • 02.06.2021

  Parkeringsnorm i Oslo kommune 2021

  Saker som omhandler transport og samferdsel, har stor betydning for funksjonshemmedes mulighet til likestilling og selvstendige liv. Vi er derfor overrasket over at vi ikke har mottatt invitasjon til høring om ny parkeringsnorm, og ber Plan- og bygningsetaten om å oppføre FFO Oslo som høringsinstans i saker, som kan få konsekvenser for mobilitet, tilgjengelighet og universell utforming.

  Les mer