Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Bostøtteordningen og kommunale leiligheter i Oslo

Uttalelse saksnr 21/356: Bostøtteordningen og kommunale leiligheter i Oslo.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo har levert høringssvar til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester med våre innvendinger til deres forslag til forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo har levert høringssvar til Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester med våre innvendinger til deres forslag til forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune.

FFO Oslo mener at den ordinære inntektsgrensen for å kunne få bostøtte bør løftes betydelig og varig slik at også unge uføre og andre uføre som mottar uføretrygd kan motta bostøtte. Etter uførereformen i 2015 er mange uføre ikke berettiget til å motta bostøtte fordi brutto uføretrygd er for høy, selv om mange tross en økning av brutto uføretrygd siden 2015 mottar trygd som er marginalt høyere enn før uførereformen av 2015. Det er blitt slik fordi det beregnes høyere skatt av brutto uføretrygd etter 2014. Derfor trengs en annen beregning av inntekt når bostøtte beregnes.

Oslo er en by lik mange andre større byer i Norge med høye boutgifter, og gjengs leie blir for høy for mange som bor i kommunale leiligheter. FFO Oslo mener at Oslo-bostøttens sats for reduksjon i forhold til gjengs leie må økes fra budsjettvedtaket på 11% til minimum 15%. Satsen på 11% vil raskt spises opp av prisstigningen, og derfor ber FFO Oslo om at Oslo kommune vedtar å redusere husleien med 15 % av gjengs leie. Slik kan de som nå bor i kommunale leiligheter få en kompensasjon for høye husleieutgifter.

Det trengs flere kommunale leiligheter som er tilpasset funksjonshemmede i Oslo. De kommunale leilighetene må ha en viss standard og det må fortløpende gjøres en oppgradering og vedlikehold av den kommunale boligmassen Oslo kommune disponerer, slik at leietagere i kommunale leiligheter betaler for en viss standard på leiligheten og ikke betaler leie for leiligheter som er overpriset i forhold til standard ellers i leiemarkedet. Det må også bli en raskere saksbehandling for tildeling av kommunale leiligheter til funksjonshemmede, på den måten kan mange slippe og måtte vente i behandlingsløp i det kommunale og spesialiserte helsevesenet for lenge på grunn av mangel på tilpasset bolig.

FFO Oslo er kritiske til at Oslo kommune uten hinder av taushetsplikten kan innhente og behandle personopplysninger når det er nødvendig for å utarbeide statistikk og analyser. For å ivareta den enkeltes krav på personvern må det være en viss relevans i innhenting av personopplysninger når det skal kartlegges hvilke søkere som er i behov av kommunale leiligheter i Oslo. Sosioøkonomiske opplysninger som utdanningsnivå og arbeidsforhold er ikke relevante for vurdering av tildeling av bolig. FFO Oslo savner også opplysninger om de det forskes på blir opplyst om at persondata kan bli brukt til forskningsformål.