Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Respekter lokaldemokratiet – nei til statlig sykehusplan!

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Oslo har gjentatte ganger levert høringssvar der vi stiller oss kritisk til Helse Sør-Østs planer for utbygging på Rikshospitalet og Aker og nedlegging av Ullevål sykehus.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Oslo har gjentatte ganger levert høringssvar der vi stiller oss kritisk til Helse Sør-Østs planer for utbygging på Rikshospitalet og Aker og nedlegging av Ullevål sykehus.

Tomtene på Gaustad og Sinsen er – hver for seg, og samlet – for små og trange til å romme de funksjonene som må på plass. Derfor har vi hele tida fryktet at sykehuskapasiteten, pasientsikkerheten og behandlingskvaliteten vil bli skadelidende.

I lys av koronaen minner vi om at de planlagte høybyggene på Gaustad og Aker vil vanskeliggjøre virusbekjempelse sammenlignet med lavblokker på Ullevål. Nye pandemier vil komme.

FFO Oslo stiller seg også svært negative til flytting av psykiatripasientene fra Gaustad sykehus til trange lokaler uten friområder i støyutsatt sone ved Sinsenkrysset.

Helse Sør-Øst (HSØ) har nå levert reviderte reguleringsplaner for Rikshospitalet og Aker sykehus, etter at planene i fjor var igjennom et såkalt offentlig ettersyn (høring), som resulterte i mer enn 200 negative uttalelser.

Plan- og bygningsetaten sier om Rikshospitalet at de fortsatt neppe vil anbefale planen fordi bebyggelsen blir for tung og høy, bygger ned regulerte grøntarealer og truer fredningen av Gaustad sykehus. Aker sykehus blir overbelastet og etaten krever at tomteutnyttelsen reduseres.

Et stort flertall i Oslo bystyre vedtok i desember å be byrådet jobbe aktivt opp mot regjeringen for å forsikre seg om at det ikke blir gjennomført statlig regulering i saken. FFO Oslo stiller seg bak dette vedtaket. Statlig regulering vil være en uakseptabel overkjøring av Oslos planfaglige myndigheter og bystyret, de ansatte i sykehusene, det store flertallet av Oslos befolkning og lokaldemokratiet.