Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslos oppbygning

FFO Oslos medlemmer

Som medlem i FFO har den enkelte organisasjon mange fordeler. Vi samarbeider om blant annet politisk arbeid, brukermedvirkning og synlighet utad, og vi samarbeider med eksterne aktører for å gi våre medlemmer gode avtaler.

FFO Oslo ble stiftet i 1978 og har 58 medlemsorganisasjoner. 
FFO har gjennomgående medlemsskap, som betyr at alle de 87 nasjonale meldemsorganisasjonene er medlem i FFO Oslo om de har et lokallag i Oslo eller en kontaktperson for FFO Oslo. 

FFO Oslo oppfordrer alle medlemsorganisasjoner til å ta kontakt med FFO Oslo med oppdateringer om kontaktinformasjon. 

 

FFO Oslo har kontaktperson i følgende organisasjoner: 

1.      ADHD Norge – Oslo

2.      Afasiforeningen for Oslo og omegn

3.      Autismeforeningen i Norge - Oslo fylkeslag

4.      Barnekreftforeningen - Oslo og Akershus

5.      Blærekreftforeningen

6.      Cerebral Parese-foreningen i Oslo og Akershus

7.      Diabetesforbundet Oslo

8.      Dysleksi Oslo

9.      Forening for autoimmune leversykdommer

10.  Foreningen for Fragilt X-Syndrom – Oslo

11.  Foreningen for Hjertesyke barn - Oslo/Akershus fylkeslag

12.  Foreningen for Kroniske Smertepasienter – Oslo

13.  Foreningen for Muskelsyke - Oslo og Akershus fylkeslag

14.  Gynkreftforeningen - Oslo og Akershus lokallag

15.  Hodepine Norge

16.  Hørselshemmedes Landsforbund - Oslo fylkeslag

17.  Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde - Oslo/Akershus/Østfold distriktslag

18.  Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende - Oslo og Viken fylkeslag

19.  Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Oslo

20.  Landsforeningen for Huntington sykdom - Oslo og Akershus

21.  Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Oslo/Akershus

22.  Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Oslo

23.  Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer Oslo og omegn

24.  Mental Helse – Oslo

25.  Morbus Addison forening Oslo

26.  Munn- og halskreftforeningen – Øst Norge

27.  Norges Astma- og Allergiforbund – Oslo

28.  Norges Blindeforbund – Oslo

29.  Norges Fibromyalgi Forbund – Oslo

30.  Norges ME-forening - Oslo og Akershus regionlag

31.  NORILCO - avd. Oslo

32.  Norsk Craniofacial Forening – Oslo

33.  Norsk Dysmeliforening – Østlandet

34.  Norsk Dystoniforening – Oslo

35.  Norsk forening for Cystisk Fibrose – Oslo

36.  Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom - Oslofjord fylkeslag

37.  Norsk Forening for Nevrofibromatose Oslo og Viken

38.  Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta – Oslo

39.  Norsk Forening for Slagrammede – Oslo

40.  Norsk Hemokromatoseforbund - region Østlandet 2 (Oslo, Akershus og Østfold)

41.  Norsk Immunsviktforening – Oslo

42.  Norsk Interesseforening for Kortvokste – Oslo

43.  Norsk MO-forening

44.  Norsk Revmatikerforbund - Oslo fylkeslag

45.  Norsk Tourette Forening - Oslo og Akershus

46.  Oslo Døveforening

47.  Oslo Multippel Sklerose-forening

48.  Oslo/Akershus Lymfødemforening

49.  Parkinsonforeningen Oslo og Akershus

50.  Personskadeforbundet LTN - Oslo fylkeslag

51.  Prostatakreftforeningen

52.  Psoriasis- og eksemforbundet – Oslo

53.  ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

54.  Ryggforeningen (RiOA) - avd. Oslo og Akershus

55.  Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen (RHØST)

56.  Stoffskifteforbundet Oslo og Follo lokallag

57.  Søvnforeningen

58.  WSO Oslo og Viken