Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslos oppbygning

Kalender

Her er en oversikt over årets aktiviteter i FFO Oslo 

19. januar: Styremøte

9. februar: Styremøte 

3. mars: Innspillsmøte med Bymiljøetaten v/ Halogen om nullutslippssone i Oslo kommune

9.mars: Styremøte

10. mars: Innspillsmøte finansutvalget om strategi for universell utforming 

14. mars: Dialogmøte med Helseetaten om folkehelsestrategi 2022-2030

23. mars: Årsmøte

26. mars: Fagdag om kommunale tjenester v/ Løvemammaene og FFO Viken

29.mars: Gjeste årsmøtet til partiet sentrum

29.mars: Workshop om målbilder for mikromobilitet

29.mars: Introduksjonsmøte for handlingsplan for universell utforming i Oslo kommune

30. mars: Styremøte

22.-23. april: FFO-samarbeidets erfaringskonferanse

26. april: Innspillsmøte med Helseetaten om rammeavtale for BPA i Oslo kommune

28. april: Oppstartsmøte for handlingsplan for universell utforming i Oslo Kommune

3. mai: Planlegge konferansen om prioriterte områder i kommende plan for mennesker med funksjonsnedsettelser v/ Helseetaten

3. mai: Møte med arbeidsgruppa for sektorovergripende handlingsplan for UU

5. mai: Sende innspill til arbeidsgruppa for transport og samferdsel v/ handlingsplan for UU i Oslo Kommune

5. mai: Møte med arbeidsgruppa for plan, bygg, anlegg og uteområder v/ handlingsplan for UU i Oslo kommune

10. mai: Studielederopplæring

18. mai: Styredialog med FFO nasjonalt 12.30-15.00

18. mai: Nyvalgtopplæring 17.30-20.00

23.-24. mai: Utenforskap 2022

25. mai: Styremøte

30. mai: Konferansen om prioriterte områder i kommende plan for mennesker med funksjonsnedsettelser

3.-5. juni: Styreseminar

11. juni: Konferanse v/ FFO-samarbeidet HSØ i Kongsberg

13.-14. juni: Fylkessekretær- og ansattsamling

23. august: Styremøte 

10.-11. september: Erfaringskonferanse HSØ (Dato kan endres)

20. september: Styremøte 

18. oktober: Styremøte

26. oktober: Ledermøte

12. november: Erfaringskonferanse for Rådene i bydelene 

15. november: Styremøte 

19. november FFOs Representantskap 2022

13. desember: Styremøte