Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Brukerrepresentasjon

Forslagsskjema for kandidater

brukerrepresentant.jpg

Synstolkning: Et bilde av et barn med kappe som har en knyttneve hevet, i bakgrunnen ser man en overskyet himmel og tekst som leser: Er du en fremtidig hverdagshelt? Gjør en forskjell for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom: bli brukerrepresentant!

Prosedyre for innstilling av brukerrepresentanter: 
FFO Oslo mottar brev om oppnevning fra det ansvarsstedet der FFO Oslo skal være representert (helseforetak, NAV, råd i bydelene mm.). Fylkeslaget  sender ut brev/mail om oppnevning til medlemsorganisasjonene.

De ulike organisasjonene foreslår kandidater (bruk eget skjema til å fylle ut informasjon om brukerrepresentanten, slik at vi kan bli kjent med vedkommendes bakgrunn og egenskaper).
Styret i FFO Oslo innstiller kandidater.
Så oppnevner styrene (helseforetak, NAV, mm.) representantene.
Brukerutvalget settes i funksjon.
Funksjonstid i brukerutvalg i NAV og Helseforetak er 2 år.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 4 år oppnevnes av kommunestyre - og fylkestinget. Alle brukerutvalg og råd er lovpålagt.

Personvernregelen (GDPR) krever at du gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene dine i forbindelse med din oppnevning som brukerrepresentant. Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at du er innforstått m
Kan FFO Oslo samle inn og lagre personopplysningene dine?