Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Brukerrepresentasjon

Brukerrepresentant

En brukerrepresentant er en som selv er bruker av tjenester eller innbygger i bydelen og kommunen. Med brukermedvirkning får disse selv muligheten til å få sine og andre brukeres problemstillinger og meninger hørt og tatt i betraktning. 

brukermedvirkning.jpg

Brukermedvirkning er et demokratisk virkemiddel som kan bidra til at funksjonshemmedes, kronisk sykes og pårørendes behov blir bedre ivaretatt av helseforetakene og velferdsstaten.