Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Brukerkonferanse FFO Samarbeidet i HSØ

Tidspunkt
22.04.2022 til 23.04.2022
Sted
Quality Grand Hotel, Kongsberg

Brukerkonferanse på Kongsberg for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten

Epost: post.vestfoldogtelemark@ffo.no
Innen 5. april 2022

Man kan også delta digitalt (lenke sendes til alle påmeldte)

FFO-samarbeidets erfaringskonferanse
FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst ønsker velkommen til brukerrepresentanter i helseforetak i Helseregion Sør Øst. 

FFO Oslo har sendt påmeldingsskjema til brukerrepresentanter i Oslo i helseforetak i Helseregion Sør-Øst.

Vennligst ta kontakt med fylkessekretær i FFO Oslo dersom du ønsker å delta men ikke har mottat påmeldingsskjema. 
Utfylt påmeldingsskjema sendes til post.vestfoldogtelemark@ffo.no

 

 Program 22. april

1600 Velkommen
Rita Andersen, leder FFO Vestfold og Telemark

 

1605 Helsefellesskapet.

Oppbygging – ulike fagfelt. Er dette til beste for brukere – eller er det en «tidstyv» og et pengesluk? Vil Helsefellesskapet bidra til bedre overganger fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten?

v/Lilly Ann Elvestad, generalsekretær FFO

 

1700 Pause

 

1715 Hva med kommunene – Hvor langt er de kommet i prosessen.

v/Harry Svendsen, samhandlingskoordinator Østre Agder Regionråd

 

1815 Åpen dialog.

1830 Avslutning

1900 Middag

 

Program 23. april

 

0900 Akutthelsetjenesteprosjektet.
Hvordan sikre videreføring av prosjektet.

v/Knut Inge Skoland, Ambulansetjenesten.

 

1000 Pause

 

1015 Hvordan kvalitetssikre private tjenester kontra offentlige tjenester.

Opphør av fritt behandlingsvalg – hva nå?

Nina Roland, tidligere leder regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst

 

1115 Pause

 

1130 Fastlegeordning

v/Hans-Christian Myklestul, Allmennlegeforeningen.

 

1230 Lunsj

 

1400 Psykiatri – spiseforstyrrelser.

Pakkeforløp spiseforstyrrelse.

Økning av yngre pasienter relatert til spiseforstyrrelser i forbindelse med pandemien.

V/Elin Heitmann/Sosionom, rådgiver og foredragsholder

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser.

Deler brukernes erfaringer med pakkeforløp.

Spiseforstyrrelser.

Ulrikke Torgersen, MDG-politiker, har vært innlagt med spiseforstyrrelser. «En varslet krise».

1600 Avslutning