Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Nyoppnevning til brukerutvalget ved Sykehusapotekene HF 2023-2025

FFO Samarbeidet Helse Sør-Øst er invitert til å nominere kandidater til brukerutvalget ved Sykehusapotekene for perioden 2023-2025. Vi inviterer medlemsorganisasjoner i FFO Innlandet, FFO Viken, FFO Oslo, FFO Agder og FFO Vestfold og Telemark til å foreslå kandidater. Kandidatene må ha tillitt fra egen organisasjon, som betyr at leder for medlemsorganisasjonen må sende inn forslagsskjema for kandidater.

Mandatet til brukerutvalget finnes på sykehusapotekenes nettsider HER. 

Informasjon

Sykehusapotekene HF er et helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket eier og driver 17 sykehusapotek i regionen.

Nåværende brukerutvalg for Sykehusapotekene HF har funksjonstid fram til mars/april 2023.

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF oppnevnes i henhold til «Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», man kan lese heftet HER.

Brukerutvalget for Sykehusapotekene HF har 5 medlemmer. Brukerutvalgets sammensetning skal vedtas i styret i Sykehusapotekene HF, og medlemmene er personlig oppnevnt.

 

Arbeidet i brukerutvalget

Arbeidet i brukerutvalget krever tid og innsats. Det forutsettes derfor at kandidater har anledning til og ønske om å prioritere deltakelse i utvalgets møter og annen medvirkning som følger av vervet.

Arbeid i brukerutvalget godtgjøres etter eget regelverk i samsvar med statens satser for reise- og møtevirksomhet. Det forutsettes innsats av frivillig karakter til forberedelser, kompetanseutvikling og nettverksarbeid m.v. 

Møter foregår på dagtid, og kandidater må forsikre seg om at arbeidsgiver gir permisjon for slik deltagelse.

Kandidater må ha tilgang til PC/internett og må beherske elektronisk kommunikasjon.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

 

Kompetanse

Sykehusapotekene HF ønsker en sammensetning i brukerutvalget som er representativ for befolkningen.

Det er ønskelig med kortfattet oversikt over kandidatenes formal og/eller realkompetanse/relevante erfaringer.

Husk å oppgi hvilken erfaring man har med Sykehusapotekene.

Arbeidet i brukerutvalget innebærer at man forventes å kunne sette seg inn i ulike fagområder.

Etter nærmere avtale i brukerutvalget vil oppdrag og arbeidsområder kunne fordeles etter interesse og kompetanse.

 

Oppnevning og konstituering

Vi ønsker en representativ sammensetning og setter pris på om fødselsår og eventuell minoritetsbakgrunn oppgis under "eventuell annen relevant informasjon" i forslagsskjema.