Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Velkommen på kurs i brukermedvirkning!

Velkommen på kurs i brukermedvirkning!
FFO Oslo inviterer til kurs i brukermedvirkning mandag 23.mai.

Dato: 23.05.2022

Tidspunkt: kl 17.30-20

Sted: Velferdsetatens konferansesenter, Storgata 51, 0182 Oslo

 

Vi ønsker å få opp aktiviteten igjen etter en lang periode med lite fysiske møteplasser. Vi vet også at flere av brukerutvalgene i Oslo har måttet ha mindre aktivitet under pandemien, men at aktiviteten rundt om kring er på god vei opp nå. Brukerrepresentantene våre gjør en utrolig viktig jobb! Derfor inviterer FFO Oslo til et kurs i brukermedvirkning som passer for både de som kunne tenke deg å bli brukerrepresentant, de som allerede er brukerrepresentant og vil ha en oppfriskning eller som bare vil lære med om FFO Oslo. 

Leder for det sentrale rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Ann-Marit Sæbønes kommer for å snakke om hvorfor brukermedvirkning er så viktig! Også skal vår egen Gunnar Kviebakk, styremedlem i FFO Oslo fra Søvnforeningen holde kursing om hva det innebærer å være brukerrepresentant for FFO Oslo. 

Vi kommer også til å ha en workshop hvor deltakerne får dele utfordringer og erfaringer og komme med tilbakemeldinger til FFO Oslo om hva vi bør fokusere på fremover for å sikre at brukermedvirkerne våre føler seg trygge i rollen sin og gjør en god jobb! 

Meld deg på i skjema under og tips en venn også :-) 

Her er læringsmålene for kurset: 
Deltakerne skal få kunnskap om hva som legges i begrepet brukermedvirkning og hvilke utfordringer brukerrepresentantene møter.

Deltakerne skal få ferdigheter slik at de kan gjøre en best mulig jobb som brukerrepresentanter i ulike brukerråd og -utvalg.

Deltakerne skal få innsikt i og se verdien av at brukere kan få innflytelse på planer og tilbud som berører dem som gruppe. Deltakerne skal få følelsen av at de blir bedre kvalifiserte representanter for funksjonshemmedes organisasjoner inn i ulike fora.

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Robyn på robyn.grondahl@ffo.no.