Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Koronasituasjonen

Det er kommet nye anbefalinger vedrørende koronasituasjonen, og vi kan vel alle være glade for at det blir lettelser for barn og unge, og det er heller ikke vanskelig å ha sympati med restaurant- og kulturbransjen.
For oss i FFO er det imidlertid ikke like store endringer. Regelen om hjemmekontor gjelder fremdeles.

FFO nasjonalt har dessuten bestemt at vi ansatte ikke skal arrangere formelle, fysiske møter eller konferanser før til sommeren. Alle møter og sammenkomster kommer til å være digitale. Dersom fylkes FFO likevel arrangerer fysiske møter og arrangementer skal det være mulighet for å delta fysisk.

Dette er på grunn av forutsigbarhet, men også av hensyn til folk i våre rekker med underliggende sykdommer og som er særlig sårbare for smitte. Det er noen som ikke bør utsettes for smitte, selv om de er vaksinert. Som FFO har vi et særlig (om enn selvpålagt) ansvar for å ta hensyn til disse.