Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Kommunale tjenester

FFO Oslo henviser til kommunerevisjonens rapporter Rapport 9/2021 Koordinering for barn og unge med stort hjelpebehov og Rapport 13/2021 Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tjenestetilbudet til funksjonshemmede, de med langvarige psykiske og fysiske helseutfordringer og pårørende er varierende i bydelene. 

FFO Oslo vil jobbe for at tjenestetilbudet blir bedre i bydelene, og lik praksis på tvers av bydeler. 

Funnene vi kan lese i kommunerevisjonens rapporter er bekymringsverdige og FFO Oslo kommer til å følge behandlingen av disse rapportene tett. Vi vet at Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skal behandle saken i april.

26. mars skal vi delta på en fagdag i regi av FFO Viken og Løvemammaene som handler om det kommunale helse- og omsorgstilbudet for å lære mer om tematikken.