Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Innspillsmøte hos finansutvalget 10.03.2022

FFO Oslo var på besøk hos finansutvalget og kom med innspill til Strategi for universell utforming, revisjon av felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune.

Hovedpunktene i FFO Oslos innspill var:

  • Fristen om at Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2035 må ikke utsettes. 
  • Oslo kommune må kartlegge status for universell utforming, lage konkrete planer og øremerke midler for å sikre at kommunale bygg er universelt utformet innen 2035.
  • Funksjonshemmede må sikres gode beredskapsplaner for nødsituasjoner i bygg og om bord på transport.
  • Det må prioriteres universell utforming på byens sosiale arenaer.
  • Oslo Kommune må legge til rette for reell brukermedvirkning i planer.
  • TEK17 inneholder minstekrav til utbyggere. FFO Oslo mener at Norsk standard for universell utforming av bygg (NS11001-1:2018) og uteområder må være tilgjengelig for utbyggere.
  • Universell utforming skal gjøre byen tilgjengelig for alle. I tillegg til rullestolbrukere, synshemmede og hørselshemmede må Oslo kommune ivareta de med langvarige psykiske og fysiske helseutfordringer.