Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Handlingsplan for Universell Utforming i Oslo kommune

Representanter fra FFO Oslo er med i en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skal jobbe med en handlingsplan som skal sikre at Oslo kommune jobber kontinuerlig med å bli universelt utformet innen 2030.

FFO Oslo tar utgangspunkt i FFOs notat om Universell utforming og lokale erfaringer medlemmer i FFO Oslo har gjort seg i Oslo kommune. Videre legger vi CRPD, menneskerettigheter for funksjonshemmede, til grunn for innspillene våre. Dette gir oss et godt grunnlag for innspillene våre, men vi vet at lokalt forankra erfaring vil være verdifult å kommunisere.

Dersom representanter fra medlemsorganisasjonene ønker å komme med innspill åpner vi for det.

Vi ber om kontaktinfo og medlemsorganisasjon for å kunne kvalitetssikre innspillene.

I skjema nedenfor ønsker vi innspill om utfordringsbildet og potensielle løsninger innenfor de tre områdene: (1) IKT og digitale løsninger, (2) plan, bygg, anlegg og uteområder, og (3) transport og samferdsel. 

 

Hva slags medlem er du i organisasjonen din?