Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Frivillighetens hus

Har din forening behov for å leie kontorlokaler? 

Entra og en rekke frivillige organisasjoner jobber for tiden sammen for å utvikle Frivillighetens hus i Oslo sentrum. FFO Oslo deltar i en arbeidsgruppe tilknyttet prosjektet da vi tror at mange kan ha glede av billigere kontor-, møte- og konferanselokaler og synergieffektene som kan oppstå.  

Målet er at lokalet skal være konkurransedyktig på pris og løfte frivilligheten og fellesskap. Huset skal driftes på frivillighetens premisser. 

FFO Oslo vil gjerne vite om din forening kunne vært interessert i kontorlokaler, og i så fall i hva slags format? 

Er det mest interessant med fast leie, mulighet for å booke kontor uten å være fast leietaker, mulighet for å booke møterom, andre ting?

Er dere interessert i å snakke mer med FFO Oslo eller entra om Frivillighetens hus?