Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Fagdag om kommunale helse- og omsorgstjenester

Plakat med tittel "1524 vs 1525, Hvor du bor betyr alt!"

Lørdag 26.mars 2022 deltok FFO Oslo på fagdag i regi av FFO Viken og Løvemammaene på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

FFO Viken og Løvemammaene arrangerte en fagdag som handlet om hvordan tilgang og kvalitet på de kommunale helse- og omsorgstjenestene varierer mellom kommunene. FFO Oslo er veldig takknemlige for invitasasjon til å delta, for dette er også svært relevant i Oslo kommune. Vi vet at tjenestetilbudet varierer mellom bydelene. Kommunerevisjonen har flere rapporter om tematikken, blant annet om koordinering for barn og unge og BPA-tilbudet.

Nadia Magnussen fra BURG og Norsk Revmatikerforbund og nestleder i FFO Viken holdt en presentasjon basert på hennes erfaring om hvordan det er å leve med usynlig sykdom.

Løvemammaer Betina Lindgren og Elin Gannarsson holdt en presentasjon om barn og unde med kronisk sykdom/funksjonedsettelse fra et pårøreneperspektiv. 

Oddvar Torbjørnsen Faltin, Pasient og brukerombudet snakket om likeverdige tjenester og hvordan brukeren sal tas med i planlegging av egne tjenester.

Deretter fortalte Helle C. Palmer og Carina Alice Markussen Historier fra virkeligheten - to personer som trenger tjenester fra to svært ulike kommuner. Deres historie satte tonen for en panledebatt med politikere fra Viken hvor man diskuterte hvorfor er det så store forskjeller mellom kommunene. 

FFO Oslo vil følge opp behandlingen av kommunerevisjonens rapport 09/21 utover våren 2022 og denne fagdagen var svært læringsrik og inspirerende. Gratulerer til våre venner i Viken med en god og vellykket fagdag!