Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Erfaringskonferanse HSØ 2022

Representanter fra FFO Oslo står foran et vindu. På bildet fra venstre: Robyn Grøndahl peker på kamera, Solveig Magnusson smiler, Synnøve Nordeng smiler, Jørund Schwach ser ned på hunden Milo. I forgrunn er førerhund Milo.

FFO Oslo deltar denne helgen (22.-23.april 2022) på FFO-samarbeidets erfaringskonferanse. Her deltar styremedlemmer fra fylkes-FFOene innenfor Helse Sør Øst og brukerrepresentanter i helseforetak i Helseregion Sør Øst. Det har vært veldig læringsrikt for alle representantene fra FFO Oslo, og det har ikke minst vært hyggelig å møte kjente og ukjente fysisk igjen! 

Kort fortalt har konferansen inneholdt følgende: 

Vi har lært om helsefellesskapets oppbygning og det har vært diskutrert løsninger på utfordringer helsefellesskapet står overfor i dag. 

Videre har en representant fra ambulansetjenesten i Telemark forelest om akutthelsetjenesteprosjektet og hvordan videreføringen kan sikres, og en representant fra Allmennlegeforeningen har snakket om fastlegeordningen. I den forbindelse har det kommet mange gode innspill fra salen om hvordan man kan gjøre fastlegeordningen bedre for funksjonshemmede og kronisk syke. 

Vi har også snakket om opphør av fritt behandlingsvalg og hvordan man kavlitetssikrer private tjenester kontra offentlige tjenester. Det kommer frem at forslaget om å avslutte fritt behandlingsvalg-ordningen kan ha svært alvorlig konsekvens for de som har brukt tjenestene og ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt. 

Avslutningsvis skal vi få høre om psykiatri og spiseforstyrrelser. Vi lærte blant annet om forskjellene og sammenhengene mellom kroppsmisnøye, spiseproblematikk og spiseforstyrrelser. Vi ser dessverre at flere unge sliter med spiseforstyrrelser etter pandemien.