Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Innspillsmøte om Nullutslippssonen i Oslo sentrum

I mars i år var representanter fra FFO Oslo på dialogmøte med representanter fra bymiljøetaten. 

 

Nå er rapporten klar, og man kan lese om det på Oslo kommunes nettside. Trykk her. 

Man kan også lese fullstendig rapport. Trykk her

Det viktigste av FFO Oslos og andre funksjonshemmedes interesseorganisasjoners innspill kan leses på side 26 og lyder: 

Tiltak: Sikre tilgang for grupper med særskilte behov
Overgangen til et utslippsfritt sentrum vil utgjøre en positiv utvikling for
astmatikere og allergikere, og vil bedre folkehelsen til alle som oppholder seg
i sentrum. Utfordringene er knyttet til mulighetene for å bevege seg i sentrum for personer med særskilte behov.
Informantene beskriver at det mangler finansiering av nullutslippskjøretøy for
de som trenger det. De forteller at Nav kun finansierer diesel- og
bensindrevne kjøretøy til rullestolbrukere i dag, og at kjøretøyene har en
kontraktfestet brukstid på 8 år. Innføringen av en nullutslippssone vil derfor
begrense mobiliteten til denne gruppen. Kommunen bør samarbeide med
Nav om et unntak frem til Nav tilbyr elektriske kjøretøy. Videre er det strenge
krav for å få HC-kort i Oslo kommune, noe som gjør at flere med særskilte
behov faller utenfor denne ordningen.

Behovet for universell utforming gjelder også ladestasjoner, og en
interesseorganisasjon beskriver situasjonen slik:
"Hvis du bruker rullestol er ladestasjoner umulige å bruke"
- Interesseorganisasjon


Oslo kommune bør derfor sikre at regelverk og krav møter behovene til de
mangfoldige innbyggerne som bruker bysentrum.