Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Kirkelig fagforum for likestilling av mennesker med funksjonshemming

Kirkelig fagforum for likestilling av mennesker med funksjonshemming

Tidspunkt
02.06.2021 til 21.06.2021
Sted

Den norske kirke ønsker å bidra til økt likestilling og deltakelse av mennesker med funksjonshemming, innfri likestillings- og diskrimineringsloven og støtte opp under realiseringen av FNs bærekraftsmål.

Forumet skal ha en bred sammensetning av fagkompetanse og representasjon av både kirkelige aktører og samfunnsaktører på feltet. 

Nettverket kan selv ta opp aktuelle saker og problemstillinger og kan bli konsultert i faglige spørsmål knyttet til funksjonshemming og universell utforming og kirken. 

Les mer her

1 medlem og 1 varamedlem søkes til nettverket.

Frist for å komme med forslag til kandidater er mandag 21. juni.